Behøver du heller ikke betale skat til Danmark?


Maritime People Club hjælper medlemmer, som reelt arbejder i udlandet, med at få styr på deres skattepligt til Danmark .


Vi har allerede haft to medlemmer, der er blevet skattefrie til Danmark efter vores rådgivning og sagsbehandling.


Senest har vi hjulpet Kasper Buhl, der sejler i udlandet som maskinchef på private lystyachter.

Sagen begyndte med en henvendelse fra Kasper om reglerne i ligningslovens § 33A, hvor skatten i Danmark kun var nedsat med halvdelen, jf. ligningslovens § 33A, stk. 3.


Da vi spurgte ind til arbejdsforholdene og opholdsmønster i Danmark og udlandet, viste det sig, at Kasper slet ikke har en reel bolig i Danmark. Han tog ud at sejle og oprettede en adresse hos sine forældre for at kunne få post sendt dertil.


”Betingelserne for at være skattepligtig til Danmark var og er derfor ikke opfyldt. Efter en grundig sagsbehandling har Skattestyrelsen erkendt, at Kasper ikke er skattepligtig til Danmark efter det tidspunkt, hvor han tog ud at sejle. Skattepligten er derfor ophævet fra og med 2018, og al den skat Kasper har betalt i 2018, 2019 og 2020 er nu tilbagebetalt af SKAT”, forklarer Jytte Hjorth, skatterådgiver i Maritime People Club.


Nærmere om ”flytte”- reglerne Som hovedregel vil man fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark, selvom man arbejder i udlandet, hvis man har en bolig eller boligmulighed her i landet. En bolig kan være ejet eller lejet, eller man kan have et værelse til rådighed hos sine forældre.


Hvis man ejer en bolig, kan man enten sælge den eller leje den ud på en kontrakt, der er uopsigelig i mindst 3 år fra lejers side. Man skal være opmærksom på at man ikke kan udleje til nærtstående personer – fx ens hustru, børn eller anden nær familie.

Hvis man bor til leje, skal man opsige sin lejlighed, og endelig må man ikke have et værelse til rådighed hos f.eks. forældre.


”Mange unge mennesker, der tager ud at sejle, opsiger en lejelejlighed og melder flytning til f.eks. forældrenes adresse, for at få posten sendt dertil. Det er i princippet forkert. D