top of page

Behøver du heller ikke betale skat til Danmark?


Maritime People Club hjælper medlemmer, som reelt arbejder i udlandet, med at få styr på deres skattepligt til Danmark .


Vi har allerede haft to medlemmer, der er blevet skattefrie til Danmark efter vores rådgivning og sagsbehandling.


Senest har vi hjulpet Kasper Buhl, der sejler i udlandet som maskinchef på private lystyachter.

Sagen begyndte med en henvendelse fra Kasper om reglerne i ligningslovens § 33A, hvor skatten i Danmark kun var nedsat med halvdelen, jf. ligningslovens § 33A, stk. 3.


Da vi spurgte ind til arbejdsforholdene og opholdsmønster i Danmark og udlandet, viste det sig, at Kasper slet ikke har en reel bolig i Danmark. Han tog ud at sejle og oprettede en adresse hos sine forældre for at kunne få post sendt dertil.


”Betingelserne for at være skattepligtig til Danmark var og er derfor ikke opfyldt. Efter en grundig sagsbehandling har Skattestyrelsen erkendt, at Kasper ikke er skattepligtig til Danmark efter det tidspunkt, hvor han tog ud at sejle. Skattepligten er derfor ophævet fra og med 2018, og al den skat Kasper har betalt i 2018, 2019 og 2020 er nu tilbagebetalt af SKAT”, forklarer Jytte Hjorth, skatterådgiver i Maritime People Club.


Nærmere om ”flytte”- reglerne Som hovedregel vil man fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark, selvom man arbejder i udlandet, hvis man har en bolig eller boligmulighed her i landet. En bolig kan være ejet eller lejet, eller man kan have et værelse til rådighed hos sine forældre.


Hvis man ejer en bolig, kan man enten sælge den eller leje den ud på en kontrakt, der er uopsigelig i mindst 3 år fra lejers side. Man skal være opmærksom på at man ikke kan udleje til nærtstående personer – fx ens hustru, børn eller anden nær familie.

Hvis man bor til leje, skal man opsige sin lejlighed, og endelig må man ikke have et værelse til rådighed hos f.eks. forældre.


”Mange unge mennesker, der tager ud at sejle, opsiger en lejelejlighed og melder flytning til f.eks. forældrenes adresse, for at få posten sendt dertil. Det er i princippet forkert. Det er jo blot en postadresse, der er brug for, og den melder man hos postvæsenet – ikke i folkeregisteret. I folkeregisteret skal man til gengæld sørge for at registrere, at man flytter til udlandet”, lyder rådet fra Jytte Hjorth.


Arbejder du internationalt? Har du lyst og mulighed for at flytte ud af Danmark? Så hjælper vi dig med at få det hele på plads. Vi hjælper dig også med andre skattespørgsmål, dine kontraktforhold eller med at få sat din personlige karriere i en ny og spændende retning Læs mere om et medlemskab af Maritime People Club HERFordelen ved at komme helt ud af skattepligten Når man er ude af den fulde skattepligt, behøver man ikke holde øje med reglerne i ligningslovens § 33A, som mange synes er svære at overholde. Det er de også. Man højst må opholde sig Danmark i 42 dage i løbet af en 6-måneders periode, og man opnår ofte kun halv lempelse (fritagelse) i den danske skat.


Fuld lempelse opnås kun hvis Danmark enten har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med arbejdslandet, hvor Danmark fraskriver sig retten til at beskatte, eller hvis der ikke er en dobbeltbeskatningsoverenskomst med landet. De fleste overenskomster giver Danmark ret til at beskatte, hvorfor der ofte kun gives halv skattenedsættelse.


Sørger man til gengæld for at komme ud af den danske skattepligt, i forbindelse med sit arbejde i udlandet, gælder der særlige regler før man igen bliver skattepligtig til Danmark. Man kan f.eks. købe fast ejendom i Danmark og opholde sig her i op til 180 dage om året (højst 2 x 3 mdr.), uden at blive skattepligtig til Danmark.


Det er selvfølgelig et krav at man udelukkende arbejder i udlandet.


”Nogle af vores læsere vil måske huske den meget profilerede skattesag om daværende statsminister Helle Thorning-Schmidts mand. Vores statsminister og familiens børn boede i Danmark i familiens ejerbolig, mens hendes mand arbejdede i Schweiz. Tvivlen hos SKAT var om man kunne være sikker på at han ikke også arbejdede hjemme fra Danmark, når han opholdt sig der. Uden at gå nærmere ind i sagen, vil der for vores medlemmer, som udfører deres job på skibe, i havne, vindmølleparker, olie og gasinstallationer mv. i udlandet, ikke være tvivl om at arbejdet udføres i udlandet” forklarer Jytte Hjorth.Mulighed for international karriere Det skal bemærkes, at det ikke er nødvendigt, at man har en bolig et andet sted i verden. Mange vælger at sejle rundt i verden eller starte en international karriere i de unge år. Når de har fri, kan de enten komme på besøg hos familie og venner i Danmark eller holde ferie/fri i udlandet.
Det at flytte helt ud af den danske skattepligt og ikke have adresse i Danmark, kan dog give nogle problemer med ens bank. Bankerne er jo efterhånden underlagt mange regler og krav for at undgå hvidvask. Kasper er derfor i gang med at løse det spørgsmål, ved at vælge det land han ønsker at være registreret i, og som i forhold til ham har det bedste sømandsskatte-system - eller skifte bank.


”I Maritime People Club hjælper vi dig meget gerne med at finde rundt i reglerne. En periode hvor man vælger at rejse ud og komme helt ud af den danske skattepligt, kan give god frihed til at søge den rette internationale karriere, trække en god løn hjem og stadig kunne komme på besøg og opholde sig i længere perioder i Danmark. Ude af den danske skattepligt har man friheden til at planlægge hvornår og hvordan man genindtræder i dansk skattepligt, fx når man har stiftet familie og behov for at være hjemme hos dem” afslutter Jytte Hjorth.Opmerkingen


bottom of page