Corona: Undren og utilfredshed blandt ansatte til søs og offshoreSeks måneder efter nedlukningen af Danmark, er forholdet for mange søfarende og medarbejdere indenfor offshore stadig svære. Container- og tankrederier er kommet økonomisk godt ud af krisen. Folk undrer sig over, hvorfor de blev sat på dårligere kontrakter med enten mindre eller ingen overtidsbetaling for at være for lang tid ude. De vil tilbage på normale kontrakter, overtid og fridage.

Kort tid efter Corona-pandemiens udbrud indgik Danske Rederier, Metal Maritime og Maskinmestrenes Forening den 6. april ”Aftale om håndtering af besætningskift under Corona-krisen”. En aftale der ikke som sådan har fokus på praktisk at få skiftet folk, men en aftale om de søfarendes fridagsoptjening (ude) og fridagsafvikling (hjemme) under pandemien.

Kort fortalt er det en aftale om at de søfarende, der får forlænget deres udmønstringer, ikke optjener den hidtidige ekstrabetaling i form af ekstra fridagsoptjening ved at være længere ude. For dem som gik længere hjemme end normalt og havde afviklet alle deres fridage, indgik parterne aftale om at de skulle gå i minusdage – også kendt som at afvikle frihed på forskud og dermed senere skulle arbejde mere end normalt aftalt.

Uden ekstrabetaling for ekstra indsats ”Når vi taler med både vores medlemmer og andre søfarende i branchen er de meget forstående for at præstere længere udmønstringer, men de undrer sig over, at der skal være til mindre eller slet ingen ekstrabetaling når man arbejder mere og længere ude end normalt”, fortæller Fritz Ganzhorn, direktør i Maritime People Club.

”De reflekterer over, at de søfarende fra alle sider i den maritime verden er blevet hyldet som verdens frontline workers, der er med til at sikre forsyninger og varer til alle.