• Maritime People Club

Få hjælp til årsopgørelsen - fristen er ændret på grund af Covid19

I Maritime People Club hjælper vi dig med både årsopgørelsen for 2019 og forskudsopgørelsen for 2020. Se her, hvordan blandt andet fristerne er ændret som følge af corona-situationen.Som følge af corona-situationen gælder der visse, særlige forhold:


Årsopgørelsen for 2019

På grund af Corona-situationen er fristen for at ændre årsopgørelsen for 2019 udskudt til den 1. september 2020.


Samme frist gælder for indberetning af oplysningsskemaet - det, der før hed selvangivelsen.


Hvis du har en udvidet selvangivelse, f.eks fordi du har selvstændig virksomhed, har sømandsindkomst eller udenlandsk indkomst, er der således god tid til at få indberettet tallene inden fristens udløb, så du kan få en rigtig årsopgørelse.


Maritime People Club hjælper meget gerne med indberetningerne.


Fristen for at betale eventuel restskat uden procenttillæg er 1. juli 2020. Så vidt der er muligt, er det derfor en fordel at indbetale restskat inden 1. juli.


Hvis du har på fornemmelsen, at der er betalt for lidt i skat i 2019, men måske ikke ved hvor meget, der mangler, kan du betale et beløb, sådan, at der i det mindste ikke skal beregnes procenttillæg af det.


Hvis du kommer til at betale for meget, bliver det overskydende blot tilbagebetalt i forbindelse med den endelige årsopgørelse.


Forskudsopgørelsen for 2020

Det er en god ide at checke forskudsopgørelsen. Det kan være, at du har skiftet job, er gået fra sø til land eller omvendt, eller noget helt andet.


Det kan også være, at du er strandet i udlandet, eller i Danmark, i forbindelse med corona-situationen.


Ud over de særlige forhold, som gælder for søfolk, gælder det generelt, at man måske ikke har ret til samme kørselsfradrag eller rejsefradrag, eller måske ikke indbetaler samme præmie til en privat pensionsordning.


Få hjælp i Maritime People Club

Maritime People Club tilbyder skatterådgivning på det maritime ansættelsesområde og hjælper dig rigtig gerne med svar på spørgsmål, hvis du er i tvivl.

Med udgangspunkt i de særlige skatteforhold, der gør sig gældende på det internationale, maritime arbejdsmarked - herunder spørgsmål vedr. sømandsskattefradrag, beskatning af indkomst fra udenlandske rederier og andre arbejdsgivere, blandede indkomstforhold (sø- og landindkomst), fremmedflag, DIS og DAS - hjælper skatterådgiver Jytte Hjorth med at udarbejde din årsopgørelse og selvangivelse.


Du er altid velkommen til at kontakte os.