Få nu gjort danske søfolk globaleKommentar af Fritz Ganzhorn, direktør i Maritime People Club


I går blev det meldt ud at danske Maersk Tankers afskiber sit tekniske management og søfolk til Synergy Group. Det er i mine øjne endnu et eksempel på Danmarks behov for at gøre danske søfolk globalt mobile og globalt konkurrencedygtige i en global maritime verden


Hvad er Maersk Tankers?

Et godt eksempel på den udvikling og transformation der sker inden for global shipping – og en understregning af at vi i Danmark er nødt til få gjort vores danske søfarende globale, hvis vi ikke skal stå tilbage på molen og se de maritime kompetencer sejle os af hænde som nation. Det er ikke en kritik af Maersk Tankers eller af udviklingen, men et opråb til Danmark om at det nu er sidste chance.

Se nu at få gjort nettolønnen global

Så danske skibsofficerer kan sejle for alverdens globale shippingvirksomheder og alle flag – og konkurrere med indere, filippinere og østeuropæere, der alle er indkomstskattefrie i deres hjemlande.


ER man i tvivl, så prøv at tjekke Maersk Tankers hjemmeside ud Den er der ikke meget rederi over i gammel forstand – og ”gammel” er i den forbindelse ikke særligt gammelt.


Som Christian M. Ingerslev, CEO of Maersk Tankers, udtaler i gårsdagens udmelding om at MT’s technical managementbusiness overdrages til Synergy Group i Indien og Singapore:


Maersk Tankers has been transformed from a traditional tanker company into a service company over the past few years…. The agreement with Synergy Group marks the next big step on our strategic course, offering both the technical and commercial businesses optimum conditions in which to thrive. Maer