top of page

Forslag om at få sat farttidskravet i bero under graviditet og barsel.

Maritime People Club har været i konstruktiv indledende dialog med Søfartsstyrelsen og har nu sendt en officiel opfordring til styrelsen om et initiativ, der skal se på mulighederne for at sætte farttidskravene på sønæringsbeviser og certifikater i bero under graviditet, barsels- og fædreorlov.


Louise Windelboe, Karrierekonsulent i Maritime People Club


For unge maritime forældre kan det være en ekstra udfordring i forhold til job og karriere til søs, at man under graviditet, barsel og orlov, som alle andre forældre, er væk fra arbejdet og sit professionelle virke. Det skyldes kravene til farttid for at opretholde sine certifikater og sønæringsbeviser også løber mens man fx. er på barsel eller fædreorlov.

- Et sådant initiativ vil vise de unge og særligt kvinder, som overvejer vores erhverv, at vi har tænkt over tingene og at vi gør alt for at man kan blive og fortsætte i Det blå Danmark, hvis man stifter familie. Ydermere er der en økonomisk gevinst ved, at de tilegnede uddannelser og erfaringer forbliver i erhvervet og ikke går tabt i forbindelse med at man bliver forældre og eventuelt uddanner sig udenfor den maritime branche, forklarer Louise Windelboe, karrierekonsulent i Maritime People Club.

Tiden løber stærkt Louise havde selv en lang og bred karriere til søs, inden hun blev mor for et par år siden. Hun erfarede at det faktisk er en stor opgave, der tager en del tid.

- For en søfarende kvinde kan der med tid hjemme i den sidste del af graviditeten, fødsel og barselsorlov godt hurtigt gå 18 måneder, hvor man ikke er i tjeneste. Sammen med eventuel ledighed og tid med at finde en stilling til søs, der passer med den nye rolle for forældre, betyder det at tiden til at kunne dokumentere 1 års effektiv sejlads indenfor 5 år begrænses væsentligt, uddyber Louise og tilføjer at problemstillingen også er aktuel for søfarende fædre på længere fædreorlov.

Det Blå Danmark har behov for at den danske ungdom vælger det maritime erhverv og de maritime uddannelser til, så vi kan opretholde de maritime kompetencer. Der er også brug for at flere kvinder kommer ind i erhvervet med deres kompetencer, da man således vil kunne rekruttere fra hele talentmassen og bidrage til diversiteten om bord i skibene og i hele det maritime erhverv.

Det vil give god mening Henset til branchens ønsker om at være et moderne erhverv, der appellerer til nutidens unge, samt til dagsordenen for ligestilling og flere kvinder til søs, mener Maritime People Club det vil give rigtigt god mening at fritage perioder med graviditets-, barsels- og orlovsperioder for krav optjening af farttid.


- Dermed letter man presset for de unge kvinder og mænd, der ønsker at blive forældre og stifte familie. Et pres om at sakke bagud i karrieren og stress med efterfølgende at indhente den mistede farttid, udtaler Louise Windelboe

Nu har vi givet bolden op. Vi håber Søfartsstyrelsen vil se på dette vigtige emne. Vi håber også andre af de mange gode organisationer og aktører i Det Blå Danmark vil bakke op om dette initiativ, og vil være med i en dialog om mulighederne for de unge maritime forældre.


- Samfundsmæssigt er det jo vigtigt. Vi gør meget i Danmark for at holde fødselstallet oppe, men fremtidens moderne søfarende vil naturligt ønske at kunne vælge, at blive forældre og tage orlov, på linjen med det øvrige samfund. Det skal vi kunne levere i Det Blå Danmark.


- Ligesom det helt generelt ligger os på sinde i Maritime People Club, både at få plukket de lavthængende frugter og flyttet nogle at de lidt større sten for ligestillingen, afslutter Louise Windelboe.

Comments


bottom of page