I dag hylder vi de søfarende. Husk det i morgen.Søfarende har været afgørende for verden i 2020 og 2021. De har holdt verdenshandlen og vigtige forsyninger i gang under Covid-19 Corona pandemien. Det skal vi alle hylde, men vi skal også huske at handle på det. Og vi skal huske vi også har danske søfarende.


Den årlige "Day of the Seafarer" markering på initiativ fra IMO (FN's maritime organisation) er en både velfortjent og aktuel markering af al verdens søfarendes fælles indsats. De binder verden sammen på og med deres skibe.


Velfortjent, fordi de søfarendes indsats ofte glemmes. Aktuelt, fordi de søfarende og deres familier virkelig har holdt for og bragt mange ofre under pandemien. Lange udmønstringer, færre om bord til det samme arbejde og isolation.


Problemerne bestod også før, og er blot forstærket af pandemien. Derfor er det vigtigt, at hele skibsfartserhvervet ikke bare hylder de søfarende i dag, men arbejder målrettet på at forbedre de søfarendes vilkår hver eneste dag.


Uden forbedringer, udvikling og handling i forhold til i dag, er vi i Maritime People Club bekymret for at færre og færre vil til søs. Ikke kun danske unge, men også unge fra de lande, som i dag udgår kernen af de søfarende.