top of page

I dag hylder vi de søfarende. Husk det i morgen.Søfarende har været afgørende for verden i 2020 og 2021. De har holdt verdenshandlen og vigtige forsyninger i gang under Covid-19 Corona pandemien. Det skal vi alle hylde, men vi skal også huske at handle på det. Og vi skal huske vi også har danske søfarende.


Den årlige "Day of the Seafarer" markering på initiativ fra IMO (FN's maritime organisation) er en både velfortjent og aktuel markering af al verdens søfarendes fælles indsats. De binder verden sammen på og med deres skibe.


Velfortjent, fordi de søfarendes indsats ofte glemmes. Aktuelt, fordi de søfarende og deres familier virkelig har holdt for og bragt mange ofre under pandemien. Lange udmønstringer, færre om bord til det samme arbejde og isolation.


Problemerne bestod også før, og er blot forstærket af pandemien. Derfor er det vigtigt, at hele skibsfartserhvervet ikke bare hylder de søfarende i dag, men arbejder målrettet på at forbedre de søfarendes vilkår hver eneste dag.


Uden forbedringer, udvikling og handling i forhold til i dag, er vi i Maritime People Club bekymret for at færre og færre vil til søs. Ikke kun danske unge, men også unge fra de lande, som i dag udgår kernen af de søfarende.


Det er også vigtigt, at vi bruger "Day of the Seafarer " til at reflektere over situationen for danske søfarende.


Når vi snakker med danske søfarende, er det gennemgående, at de efterspørger at blive respekteret og anerkendt i dagligdagen. De ønsker mere dialog, inddragelse og ansvar i samarbejdet med rederiet. Nogle betegner det bedst ved at sige, at de er trætte af at blive håndteret som "Crewing" fra Filippinerne eller Indien. De efter spørger "HR", som var de ansatte i land. De ønsker personlig dialog, efteruddannelse og udviklingsmuligheder.


Glædelig "Day of the Seafarer " til alle søfarende og hele Det Blå Danmark.


Med venlig hilsen Maritime People Club
Comments


bottom of page