Kronik: Nye sammenhold og maritime fællesskaberKronik af Fritz Ganzhorn, direktør i Maritime People Club.


I sidste uges leder i Søfart stiller chefredaktør Nicolai Østergaard spørgsmålet: Hvorfor smuldrer sammenholdet blandt navigatørerne? Og opfordrer i globaliseringens tegn de danske navigatører til at stå sammen som én organisation og stemme.


Anledningen er Lederne Søfarts eksklusion af bestyrelsen i Danske Lodser, som svarede igen ved at danne en ny lodsforening – Danish Maritime Pilots. I samme leder nævnes Maritime People Club, som en af de nye fraktioner indenfor navigatører.


Det hele ændrer sig netop på grund af globaliseringen. Ligesom tiden er til specialisering og stærke identiteter.


Globaliseringen har udviklet dansk skibsfart på godt og ondt. Vi har flere rederier, mere aktivitet og flere jobprofiler. Der er dog blevet længere mellem de ledende danske officerer i skibene. De er alle skiftet ud af overenskomst og over på individuelle kontrakter. Officerernes kolleger i land er også på individuelle kontrakter. I dag har flere af dem også andre uddannelser, men de er stadig maritime i deres job, interesser og karrierer.

De udgør alle medlemssegmentet for MPC. Et fællesskab for og med stærk individuel rådgivning/hjælp og faglig sparring. Men også med mærkesager, som vi udvikler og vil gennemføre sammen med medlemmerne.


MPC er ikke kommet for at starte DIS retssagerne på ny. Vi ønsker kort fortalt, at skaber de bedst mulige vilkår for vores medlemmer, ud fra de synspunkter og ønsker medlemmerne kommer med. Lige nu er vores medlemmer meget optaget med udvikling af politik og konkrete tiltag indenfor efter- og videreuddannelse, som springbræt til karriereskift, nye jobs og omstillingen af den maritime branche – fx den grønne omstilling. De mener også, at MPC skal være aktiv indenfor ligestillingen i den maritime branche. 15 procent af medlemmerne i MPC er kvinder.


Lodserne er også ramt af globalisering. Skiftende regeringer har i globaliseringens tegn liberaliseret og konkurrenceudsat lodsvæsenet, med mulighed for udenlandske lodser. Det har fået lodserne til at stå sammen om overenskomster, et stærkt fokus på EU og danske regler om arbejdstid og hviletid samt på sejladssikkerhed og uafhængighed. De kæmper sammen, i et kollektivt og fokuseret sammenhold. Så stærkt, at det bryder med Lederne Søfarts brede tilgang til erhvervet og har skabt en ny selvstændig og uafhængig lodsforening – Danish Maritime Pilots.