Mange gode grunde til at sætte flere konkrete forventninger til rederierne.
De danske rederiers tonnageskat er igen kommet i politisk søgelys. Særligt trukket af A.P. Møller Mærsk forventning om et overskud på over 100 mia. kr. i år. Hvis Danmark fortsat skal være en global søfartsnation, skal vi nok ikke afskaffe tonnageskatten, men der er mange gode grunde til at sætte flere konkrete krav og forventninger til rederierne.


Tager man regnestykket og løser ligningen i illustrationen vil man nå frem til at det de danske rederier, som i 2018 anvendte tonnageskattesystemet og betalte 153 mio. kr., reelt kun blev beskattet af deres overskud på 59 mia. kr. med en skatteprocent på 0,26 % og 2,3 %, hvis man regner den samlede selskabsskat fra rederierne på 1,2 mia. kr. med


Tallene er kommet frem efter spørgsmål fra folketingsmedlem og transportordfører Henning Hyllested (Enhedslisten) til Skatteministeriet. I går udtalte han til Shippingwatch: ” De svar, vi har fået indtil videre, bekræfter jo, at der er betydelige skattelettelser til et erhverv, som egentlig tjener meget godt” og fortsatte: ”Man burde rulle tonnageskatten tilbage efter vores mening og sige, at rederierne skal beskattes efter ganske almindelige regler”.


I går ramte diskussionen om beskatningen af rederi erhvervet også DR, hvor SF’s erhvervsordfører Lisbeth Bech-Nielsen udtalte ” Det er provokerende i en tid, hvor de tjener ufatteligt mange penge.”


I den samme artikel var administrerende direktør Søren Skou fra A.P. Møller Mærsk ret skråsikker på, at tonnageskattesystemet ikke ville blive ændret.


”Det er vi sådan set enige i” svarer Fritz Ganzhorn, direktør i Maritime People Club (MPC) og forklarer, at tonnageskattesystemet er globalt og i alle større skibsfartslande i verden. Det er derfor et afgørende konkurrenceparameter, hvis Danmark ønsker at være en skibsfartsnation.


Men der kan stilles krav ”Vi kan altså ikke rulle tonnageskattesystemet tilbage uden at miste en betydelig del af den danske skibsfartsindustri, men vi kan i stedet stille krav og forventninger til hvordan vores rederier på anden vis end direkte skattekroner skal bidrage udviklingen i Danmark” fortsætter Fritz Ganzhorn.

</