top of page

Maritime People Club afholder ordinær generalforsamling den 31. maj 2022.Tirsdag den 31. maj 2022 fra kl. 0930 – ca. 1030


Generalforsamlingen gennemføres virtuelt i henhold til vedtægternes § 6, stk. 11.

Det sker på platformen ZOOM


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

  3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år

  4. Serviceselskabets redegørelse for Ydelser og administration

  5. Bestyrelsens redegørelse for kontingent- og betalingssatser for Ydelser

  6. Behandling af indkomne forslag

  7. Valg af bestyrelse

  8. Valg af revisor

  9. Eventuelt


OBS


Indkomne forslag til punkt 6 skal være foreningen I hænde senest den 17. maj kl. 16.00

Kandidater til bestyrelsen skal ligeledes være foreningen i hænde inden den 17. maj kl. 16.00.


Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 pladser er på valg for perioden 2022-2024. Nuværende bestyrelsesmedlemmer er som udgangspunkt klar til at fortsætte, men vi inviterer også interesserede medlemmer til at stille op.


Den 17. maj udsendes materiale og mødelink til ZOOM


Med venlig hilsen

Jesper E. Bonde

Formand


Comentários


bottom of page