top of page
  • MPC

Maritime People Clubs direktør: “Vi vil forbinde sø og land med en helt ny foreningsmodel”

Som tidligere topchef i Søfartens Ledere kender Maritime People Clubs direktør, Fritz Ganzhorn, om nogen de udfordringer de traditionelle fagforeninger står med. Der er brug for en helt ny model og en helt anden fleksibel tilgang til service og medlemskab, mener han.- Det er på tide, at vi får koblet sø og land sammen, når det gælder samarbejde, karriereveje, job og ansættelsesforhold. Alle, der arbejder på søen, indenfor offshore og i de maritime virksomheder på land ved, at de er en del af det samme erhverv, og at de er gensidigt afhængige af hinanden, hvis Danmark fortsat skal have en stærk maritim branche, siger Maritime People Clubs direktør, Fritz Ganzhorn.

- De traditionelle fagforeninger er fastlåst i afgrænsede faggrupper, og nogle er i direkte konkurrence med hinanden, mens brancheorganisationerne varetager de store maritime virksomheders interesser. Og når maritime ledere og specialister som noget helt naturligt og ønskeligt er ansat på individuelle vilkår, så giver det ikke længere mening primært at fokusere på overenskomster og kollektive vilkår, siger han.

- Der er derfor brug for en helt ny forening, der ikke kun er for maskinmestre, navigatører eller ledere, men os allesammen. En uafhængig og moderne interesseorganisation i kernen af Det Blå Danmark - og den er nu en realitet i form af Maritime People Club.

Arbejdsmarkedet er individualiseret

- Maritime ledere og specialister har fået en meget bredere tilgang til, hvordan de kan gøre de deres særlige kompetencer gældende, siger Fritz Ganzhorn.

- I stedet for at sejle hele karrieren søger de i stigende grad spændende udfordringer inden for ledelse, salg, innovation og health and safety. De arbejder inden for shipping, ship management, olie og gas, offshore vind, konsulentvirksomhed, i uddannelsesektoren og i udstyrsindustrien i både Danmark og udlandet.

- Med Maritime People Club er der skabt en helt ny type organisation, som er på omgangshøjde med arbejdsmarkedets udvikling. Vi er både partipolitisk og aftalemæssigt uafhængige og kan uden bindinger og begrænsninger varetage vores medlemmers individuelle interesser og behov.

En helt ny model

- Det er vigtigt at understrege, at Maritime People Club ikke er en fagforening. Det fremgår direkte af vores vedtægter. Vi forhandler ikke overenskomster, og kontingentet er ikke fradragsberettiget, siger Fritz Ganzhorn.

- Den traditionelle fagforeningsverden vil dog formentlig ryste på hovedet af vores moderne model, men det tror jeg ikke, at medlemmerne vil, fortsætter han.

- Vi sætter individet før systemet og lader medlemmerne afgøre, hvad deres fælles interesser er. Vi vil værne om det individuelle ansættelsesforhold, hvadenten man er skibsfører, befragter, havnechef eller ingeniør.

- En trend i den traditionelle fagforeningsverden er, at jo større organisationerne kan blive, jo bedre. Problemet er bare, at vokseværket, selvbetjeningskoncepterne og stordriftsfordelene kun er til fordel for organisationerne - ikke nødvendigvis deres medlemmer. Også her går Maritime People Club mod strømmen og prioriterer nærværende, håndholdt og personlig service, siger Fritz Ganzhorn.

- Endelig er vores serviceprodukt fleksibelt og skalerbart. Vores medlemmer har et meget konkurrencedygtigt såkaldt Club-medlemskab til kun 125 kroner om måneden. Og i modsætning til de traditionelle fagforeninger kan man i Maritime People Club vente med at betale for eksempelvis advokathjælp, til man rent faktisk har en sag, hvor det er nødvendigt med den slags assistance. Vores medlemmer betaler med andre ord ikke måned efter måned for noget, de ikke bruger.

Medlemmerne i centrum

- Vi kan tilbyde et meget konkurrencedygtigt kontingent, da vi ikke har noget stort domicil, men lejede kontorpladser. Vi har ikke en stor, fast organisation, men nogle af erhvervets bedste rådgivere, som bidrager efter behov. Vi har ingen store, specialudviklede IT-systemer, men benytter os af moderne standard-løsninger, siger han.

- Maritime People Club bruger ikke medlemskroner på alskens hovedorganisationer, forretningsudvalg og kongresser med videre. Vi bruger derimod alle vores ressourcer på at sikre den bedste individuelle rådgivning og hjælp på det maritime arbejdsmarked. Det er en prioritering, som jeg sikker på, at medlemmerne sætter pris på.

Comentarios


bottom of page