• MPC

Medlemmerne skal sætte kursen ind i fremtiden

Med en række medlemsmøder vil Maritime People Club definere de mærkesager foreningen skal arbejde for at løse. Den nystartede Maritime People Club (MPC) skal, udover at hjælpe og rådgive sine medlemmer individuelt med jura, skat og karriereforhold, medvirke til udviklingen og fremtidssikringen af den danske maritime branche ved at arbejde for vedtagne mærkesager.

- Sådan fremgår det af vores vedtægter, og det er spændende, at vi nu kan gå i gang med arbejdet med vores medlemmer. Ideen er jo at MPC skal være for alle maritime mennesker med en interesse og lyst til at udvikle erhvervet til vores alles bedste, siger MPCs formand, Jesper Bonde.

- Fordi vi er uafhængige og ikke bundet op på at varetage interesserne for en bestemt faggruppe eller en særlig type af virksomheder eller rederier, kan vi arbejde med alle gode ideer – både de store, brede og fremadrettede løsninger og de små, gode og effektive tiltag.

Mærkesager

MPC har valgt begrebet ”mærkesager” så interessearbejdet bliver mere håndgribeligt, fokuseret og målbart – og nu får medlemmerne lejlighed til at give sine input og være med til at beslutte, hvad MPC skal arbejde med.

- Vi begynder bredt, så vi får mange gode ideer og debatter på tavlen. Dernæst stiller vi skarpt på, hvad der er vigtigst og skal på dagsordenen først, som vores mærkesager, siger Jesper Bonde.

Bestyrelsen har tilrettelagt i alt seks virtuelle medlemsmøder, hvor de tre første debatterer et overordnet fokusområde, mens de tre følgende møder tager beslutninger om de konkrete mærkesager. 

De tre