• Maritime People Club

Når skatten også får coronavirus

Det kan få store konsekvenser for din skat, hvis du bor i udlandet, men opholder dig i Danmark på grund af Covid19. Hvis du derimod er fanget i udlandet, kan det faktisk vendes til en fordel. (OBS: Se opdatering i bunden af artiklen)Maritime People Club har fået en henvendelse vedrørende en medarbejder, som har været udstationeret for en stor dansk virksomhed i mange år, bor og arbejder i Angola og ingen skattepligt har til Danmark.

Da Danmark lukkede ned i forbindelse med Covid19, var medarbejderen tilfældigvis i Danmark for at deltage i møder på hovedkontoret. Inden han fik set sig om lukkede Angola også ned og alle fly ind og ud af landet stoppede. Han kunne med andre ord ikke vende tilbage til Angola for at varetage sit arbejde.

Hans arbejdsgiver stillede en lejlighed til rådighed for ham i Danmark, og han passer i øjeblikket sit job i Angola fra hovedkontoret i Danmark.

- Men hvordan er er han stillet skattemæssigt?

- Og kan han blive skattepligtig til Danmark, selvom han i praktis er ufrivilligt corona-evakueret?

Coronas betydning i forhold til skatten

Maritime People Clubs skatterådgiver, Jytte Hjorth, forklarer:

- Den danske statsborger, der arbejder i udlandet for en dansk reder, kan uforvarende blive skattepligtig i Danmark, selvom den pågældende er fraflyttet Danmark for flere år siden og har ikke bopæl i Danmark, og derfor ikke er skattepligtige til Danmark. Det forudsættes, at der ikke er tale om DIS-løn.


- I det konkrete eksempel har arbejdsgiveren stillet en bolig til rådighed for medarbejderen i Danmark (de samme regler vil gælde, hvis medarbejdere eksempelvis boede hos familie i Danmark under hjemsendelsen). Da arbejdet udføres i Danmark - selv om det er arbejde, der normalt ville udføres i udlandet - og lønnen udbetales af en dansk arbejdsgiver, bliver medarbejderen skattepligtige til Danmark af lønnen.

- Eftersom han har bopæl i en andet land og er skattepligtig der, bliver han begrænset skattepligtig til Danmark af lønnen. Havde han ikke bopæl i udlandet, ville han bliver fuldt skattepligtig til Danmark, hvilket vil sige, at han ville blive skattepligtig af al indkomst uanset, hvorfra den kommer.

- Der kan være særlige forhold afhængig af, hvilket land, indkomsten kommer fra, og indholdet af den dobbeltbeskatningsoverenskomst, Danmark måtte have indgået med det pågældende land.


Hvis man er “fanget” i udlandet

Skatterådgiver Jytte Hjorth forklarer også den omvendte situation; hvis man er dansk statsborger og ikke kan komme hjem til Danmark på grund af Covid19-situationen.


- Det er naturligvis en ulykkelig situation, hvis man er tvunget til at undvære sin familie, men den kan vise sig at give skattemæssige fordele, siger hun.

- Det gælder dog udelukkende, hvis man ikke arbejder på DIS, men det er uden betydning, om man har løn fra en dansk eller en udenlandsk arbejdsgiver. De pågældende kommer derfor muligvis til at opfylde betingelserne i ligningslovens § 33A, sådan at den danske skat bliver nedsat enten helt eller med 50%.

- Søfolk, der sædvanligvis arbejder såkaldt 50/50 har normalt ikke mulighed for at opfylde betingelserne, der kræver, at man højst er i Danmark i 42 dage i løbet af en 6-måneders periode, siger Jytte Hjorth.

- Endelig kan det forekomme, at en dansk statsborger, som arbejder for en udenlandsk arbejdsgiver, er kommet til Danmark midlertidigt. Denne vil muligvis få løn fra udlandet under sit ophold her. Her afhænger de skattemæssige konsekvenser af, om man har bopæl i Danmark og indholdet af en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og bopæls- og eller arbejdslandet.

Opdatering den 12. juni:


Regeringen har netop forsøgt at afhjælpe de problemer, vi har beskrevet i artikel ovenfor, hvilket er sket ved en ny lovændring.


Ændringerne går kort beskrevet ud på følgende:

Punkt 1

Hvis man som udlandsdansker strander i Danmark som følge af coronakrisen, kan man vælge, at der ikke skal indtræde fuld skattepligt, selv om man er her i mindst 3 måneder eller 180 dage over en 12 måneders periode.


En udlandsdansker er i den forbindelse en person, der er fraflyttet Danmark, således, at den fulde skattepligt er ophørt.

Det hænger sammen med, at hvis man har en bolig i Danmark evt. i form at et sommerhus, så bliver man fuldt skattepligtig ved overtrædelse af ovenstående periodegrænser.

Man kan i den situation vælge ikke at blive fuldt skattepligtig.

Det betyder imidlertid ikke, at man nødvendigvis undgår beskatning i Danmark.

Hvis man som i det spørgsmål, vi behandler i artiklen, har en dansk arbejdsgiver, vil man blive begrænset skattepligtig af lønnen under opholdet i Danmark.


Hvis man har en udenlandsk arbejdsgiver, afhænger skattepligten af, om Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende bopælsland og sædvanlige arbejdsland.


Punkt 2

Hvis man er fuldt skattepligtig til Danmark og har indrettet sit arbejdsliv (og fritidsliv) efter af opholde sig i Danmark på en sådan måde, at betingelserne i ligningslovens § 33A er opfyldt, og på grund af coronakrisen bliver nødt til at blive i Danmark (dog senest til og med den 30. juni 2020), kan man vælge at se bort fra opholdet her (fra og med den 9. marts 2020) og til det tidspunkt, hvor arbejdet i det sædvanlige arbejdsland kan genoptages.

Den del af lønnen, der vedrører opholdet i Danmark, bliver imidlertid beskattet i Danmark.


Den situation, vi beskriver i artiklen, er den positive konsekvens af et utilsigtet forlænget udlandsophold.

Som det formentlig fremstår, er der utroligt mange facetter og muligheder i forhold til fuld og begrænset skattepligt og til anvendelsen af ligningslovens § 33A.

Hvid du har spørgsmål eller er tvivl om, hvordan reglerne berører dig, er der hjælp at hente hos Maritime People Clubs skatterådgiver, Jytte Hjorth, på skat@maritimepeople.dk.