top of page

Per fik hurtig hjælp og styr på sine fradragsmuligheder på VTS-Femern


Per på jobbet i Travemünde Foto: Ivar Svane

Maritime People Club gav Per Gammeltoft Jepsen indblik i fradragsmuligheder ved hans tjeneste ved VTS-Femern. Det kom der 600 kr. mere om måneden ud af.


”Jeg tog kontakt til med forening Maritime People Club vedrørende den del af vores tjeneste, som foregår om bord på afviser-fartøjer ud af Rødbyhavn” indleder Per Gammeltoft Jepsen.


Der havde været uenighed om, hvorvidt VTS-operatørerne var at betragte som søfarende på de chartrede skibe, som fungerer som afviserfartøjer og overvågningsplatforme for VTS Femern. Når VTS-operatørerne er ombord sejles skibene af rederiets officerer og besætning.

Da de ikke er mønstret om bord, er der uenighed om hvorvidt de er omfattet af MLC (Maritime Labour Convention) og om de skulle have mad om bord eller ej.


”Det trak ud i evigheder og Søfartsstyrelsen har tygget i månedsvis på om vi er søfarende eller ej i lovens forstand. Udover spørgsmålet madpakkerne i forhold til MLC, betød det om vi er søfarende eller ej på afviserfartøjerne, også at vi var i tvivl om i forhold til vores fradragsmuligheder”


”Jeg kontaktede derfor Maritime People Club, hvor de er skrappe til skat og hurtige i rådgivning.” forklarer Per.


MPC bad om alle faktiske oplysninger fra Per om hans tjeneste i henholdsvis Travemünde og i Rødbyhavn, vagter, overnatning, mulighed for at rejse hjemme mellem de enkelte vagter samt hvor og hvornår arbejdsgiveren betaler for eller stiller ophold og/eller forplejning til rådighed.


”Dagen efter var der svar fra Jytte Hjort, skatterådgiver i MPC, om at jeg vil være berettiget til fradrag efter Ligningslovens § 9A, og jeg kunne hurtigt regne ud, at jeg kan få et fradrag på ca. 13.500 kr. for sidste halvår af 2021 for mine vagtperioder i Rødby Havn. Skatteværdien af det, er ca. 3.500 kr. Så det betyder at jeg både bagudrettet, men også fremad faktisk vil få en lønstigning på ca. 600 kr. efter skat. Det er ikke så ringe end da” fortæller Per Gammeltoft Jepsen.


Forudsætninger Adgang til fradrag efter Ligningslovens § 9A er ifølge Jytte Hjorth fra MPC afhængig af at SKAT er enige i to forudsætninger:


For det første at Per, som bor i Svendborg, ikke kan nå at rejse hjem efter en 12,5 timers vagt i Rødby og overnatte hjemme, inden han skal rejse fra hjemmet til at møde i Rødbyhavn næste dag. Og for det andet skal Per være ansat på et midlertidigt arbejdssted.


”Der er ikke en fast grænse i SKAT. Det er altid en konkret vurdering. Man kan ikke sige, at man skal kunne være hjemme i 11 timer, som er den lovmæssige hviletid. Så vi må ind og se på det konkret. I Pers tilfælde kunne han kun få ca. 5 timer hjemme, og det er klart for lidt. Med hensyn til hans arbejdssted, har SKAT tidligere afgjort at større anlægsarbejder, som fx Metro-byggeriet og Storebæltsbroen var midlertidige arbejdssteder. Så det vil formentligt også gælde for Femern-forbindelsen, og derfor forventer vi at Per, er berettiget til fradraget på 532 kr. pr tjenestedøgn” afslutter Jytte Hjorth.


Vil hjælpe kolleger

Nu vil Per fortælle den gode historie til mine kolleger, hvoraf de fleste bor længere væk fra arbejdet på VTS-Femern og må være berettiget til fradrag.

”Jeg vil også helt klart anbefale dem at tage fat i MPC.” afslutter Per Gammeltoft Jepsen


Lidt om Per og VTS-Femern

Efter en årrække til søs hos Mærsk, Molslinjen og ESVAGT som overstyrmand afbrudt af nogle stillinger i land som underviser og projektleder valgte Per i 2020 af søge en af de nyoprettede stillinger i Forsvaret.


I forbindelse med byggeriet af Femern-forbindelsen mellem Rødbyhavn og Puttgarden har de tyske og danske myndigheder oprettet en midlertidig VTS-enhed bestående af bl.a. 30 danske skibsførere.

På skift arbejder de som VTS-operatører i Travemünde og som myndighedspersoner om bord på 2 afviserfartøjer omkring byggepladserne til søs.


Ansættelserne er tidsbegrænset til oktober 2026.

Commentaires


bottom of page