top of page
  • MPC

Sådan får du dine “indefrosne” feriepenge

Der gælder helt særlige regler for søfarende, og ønsker du at få udbetalt indefrosne feriepenge, forudsætter det en aftale imellem dig og din arbejdsgiver.

Af Pernille Sædam Marstal, juridisk rådgiver i Maritime people ClubDen 1. september 2020 træder en ny dansk ferielov i kraft, som bl.a. betyder, at man efter dette tidspunkt kan afvikle sin optjente ferie allerede måneden efter, at ferien er optjent.

Med indførelsen af denne ændrede mulighed for at afholde ferien løbende i optjeningsåret, i modsætning til den hidtil kendte forskydning af optjenings- og afviklingsår, er der indført en overgangsperiode, således at den ferie, som man optjener i perioden fra den 1. september 2019 til 31. august 2020 "indefryses" i fonden "Lønmodtagernes Feriemidler".

Sådan var ihverfald reglen, indtil regeringen, med opbakning fra folketingets øvrige partier, besluttede at "optø" 3 uger af disse indefrosne midler op og udbetale dem til lønmodtagerne, for dermed at få gang i både hjul og økonomi i Danmark.

Særlige regler for søfarende

Anderledes kan det forholde sig for søfarende, idet en særlig bekendtgørelse om ferie for søfarende fra oktober 2019 bestemmer, at det enten ved kollektiv overenskomst eller som følge af en individuel aftale, indgået imellem arbejdsgiver og den ansatte kan fastsætte, at ferie optjent i overgangsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 alligevel ikke skal omfattes af reglerne om indefrysning.

Er du således ansat på en individuel kontrakt, skal der foreligge en aftale imellem dig og din arbejdsgiver, hvis feriepengene ikke skal indefryses, ligesom det også er op til aftaleparterne nærmere at fastlægge, hvorvidt ferien skal udbetales eller afholdes - herunder aftale tidspunktet for afholdelsen.


“Optøning” af feriepenge forudsætter en aftale

En sådan aftale skal være indgået imellem arbejdsgiveren og den søfarende senest den 31. august 2020. Uden aftale - enten individuelt eller kollektivt - ingen undtagelse fra indefrysningsreglerne.

Vær derfor opmærksom på, at du og din arbejdsgiver positivt tager stilling til, og indgår aftale om, hvorvidt der skal ske indefrysning - og dermed mulighed for udbetaling af indtil 3 ugers indefrosne feriepenge - eller om I selv, efter aftale og i fællesskab ønsker at kunne disponere over de i overgangsperioden optjente feriepenge, måske således at denne optjening fortsat indgår i tørnplanlægningen i forholdet 1:1.

Er du i tvivl om, hvordan du eventuelt får frigivet dine feriepenge, eller ønsker rådgivning i forbindelse med en aftale med din arbejdsgiver, kan du kontakte Maritime People Clubs rådgivere.

Er du ikke medlem, kan du blive det her.

Det koster kun 125 kroner om måneden.

Comments


bottom of page