• MPC

Sådan har Coronakrisen effektiviseret de danske bestyrelser

Coronakrisen har medført nye arbejdsgange og rutiner i de danske bestyrelser. Samtidig med, at bestyrelsesmøderne opfattes som mere effektive, bliver et stigende antal bestyrelsesopgaver nu løst mellem møderne. Det er hovedkonklusionen i en ny undersøgelse foretaget af Scandinavian Executive Institute.


Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute. 


– Den stigende effektivitet i bestyrelserne, som mange oplever, skyldes formentlig, at det dels er meget håndgribelige udfordringer, bestyrelserne skal tage stilling til, dels at krisens voldsomme hærgen simpelthen kræver hurtige beslutninger, siger Steen Buchreitz Jensen, der er CEO i Scandinavian Executive Institute. 

- Det er samtidig interessant, at den tendens, der længe har været i danske bestyrelser til, at stadig mere bestyrelsesarbejde sker mellem møderne, under coronakrisen virkelig slår igennem. Det afspejler, at bestyrelsesmedlemmerne er dedikerede, og det vidner om en generel professionalisering af bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesmøderne er blevet mere effektive

Ifølge undersøgelsen, som er baseret på svar fra 108 bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer og topledere, peger 49 procent på, at bestyrelsesmøderne er blevet mere effektive.

40 procent af de adspurgte mener således, at effektiviteten under krisen, hvor møderne langt de fleste steder foregår virtuelt, er omtrent den samme som før krisen.

Den stigende effektivitet har ifølge undersøgelsen ikke noget med mødernes længde at gøre, idet et flertal af respondenterne angiver, at bestyrelsesmøderne er af nogenlunde samme længde nu, som før krisen.

Holdt stiftende generalforsamling på Zoom

I Maritime People Club kan bestyrelsesformand Jesper Elsborg Bonde nikke genkendende til, at bestyrelsesmøderne både er blevet afholdt virtuelt og at de har været effektive.


- Jeg kan ikke påstå, at Covid19-situationen har gjort vores bestyrelsesarbejde mere effektivt end før krisen, for vi kom jo til verden midt under det hele, men vi har hold