top of page
  • MPC

Sådan sælger du dig selv på et globaliseret arbejdsmarked

Den maritime industri er ægte global, men det er den ikke ene om. Også i IT-branchen skal man konkurrere om opgaverne og stillingerne med dygtige mennesker fra hele verden. Her giver IT Management Konsulent, Kristian Sørensen, et bud på, hvordan du konkurrerer på værdiskabelse i stedet for løn.


Uanset om du er skibsfører, Technical Superintendent eller Offshore Installation Manager er du i konkurrence med dygtige folk fra hele verden. For at klare sig er det derfor afgørende at kunne synliggøre den værdi du skaber for en arbejdsgiver.

Kristian Sørensen forklarer, hvorfor dét er særlig vigtigt i en globaliseret branche:

- Hvis man vil sælge sig selv i et globaliseret marked, hvor priserne på arbejdskraft spænder vidt, og samtidigt øge chancen for at klare sig godt, eller ekstraordinært godt, skal man være i stand til at gennemskue og kommunikere den værdi, man skaber eller bidrager til at skabe, siger han.

- I Danmark er hele vores samfund bygget på forestillingen om, at man arbejder fra 8-16 og får en bestemt betaling for det. Det er nogle rammer, som langt de fleste har svært ved at komme ud over mentalt, men det er ikke desto mindre nødvendigt.

- Hvis vi ser på et givent job, har vi en forestilling om lønniveauet. Og lønmæssigt står vi ”dyre danskere” svært på et globalt marked. Skal vi vinde globalt, må vi derfor kunne konkurrerer på en lang række parametre, der blandt andet omfatter kompetencer (både de hårde og de bløde), kvalitet, fleksiblitet, leverancesikkerhed og compliance. Din løn vurderes af arbejdsgiver ud fra bl.a. disse parametre og markedsprisen for rollen.

- Hvad de færreste indser er, at prisen også ubevidst holdes op mod den værdi, der skabes ud fra ovennævnte parametre. For langt de fleste købere af arbejdskraft sker det dog ikke bevidst, men ud fra ren mavefornemmelse.

Uanset om man er IT-konsulent eller maskinmester, der søger job i en maritim virksomhed, skal man være i stand til at synliggøre værdien af sit bidrag til organisationen, forklarer Kristian Sørensen.

- Kan man det, opnår man to ting. For det 1.: jo mere værdi du synliggør, jo mere attraktiv er prisen, altså din løn, for arbejdsgiveren - også selvom dine lønforventninger måtte være relativt høje. For det 2. demonstrerer du samtidig din ekspertise og forretningsindsigt overfor arbejdsgiveren.

Din værdi skal frem i lyset

- Punkt 1 er lige ud ad landevejen, men lad mig give et par eksempler på det 2. - hvordan du kan synliggøre din ekspertise:

- Hvis man eksempelvis skal lave en projektkontrakt med en maskinmester og står med to kandidater med lige gode CV’er, som er fornuftige at tale med og som vil passe godt ind i organisationen – hvordan vælger man så, hvem af dem, der skal hyres? Det bliver typisk tilfældigt, baseret på mavefornemmelse – eller også bliver prisen udslagsgivende, siger Kristian Sørensen.

- Hvis du vil vinde den konkurrence, så skal det ikke skal være på lønnen. Så skal du kunne vise din værdi. Ikke bare gennem stærkere kompetencer, men i en samtale, hvor du er oprigtigt interesseret og afdækker, hvilken værdi der skal skabes for og sammen med arbejdsgiveren.

Det handler om opfattelse

Kristian Sørensen siger, at mange har forsikret ham om, at de allerede har fokus på netop værdi, men at samtalerne i realiteten alt for ofte koncentrerer sig alt om løsningen og indsatsen i stedet for værdiskabelsen.

- Det er vigtigt at forstå, at når vi taler om “værdi”, så handler det om “opfattet værdi”. Det kan nærmest sættes på formel:

Opfattet værdi for arbejdsgiveren = opfattede fordele – opfattede omkostninger

- Fordelene inkluderer selvfølgeligt konkret værdi, men også proces, ekspertise, følelser og meget andet. Hvis en køber har et problem, der skal løses, og selv har noget på spil jobmæssigt, så er der store følelser i spil og dermed stor potentiel værditilførsel, siger Kristian Sørensen.

- Omkostninger inkluderer selvfølgeligt din løn, hyrer eller honorar, men også faktorer som besvær og usikkerhed i forbindelse med opgaven eller ansættelsesforholdet.

Kristian Sørensen påpeger, at vi alle naturligvis gerne vil arbejde sammen med nogen, der forstår os både fagligt og som mennesker, og at man gennem en værdiafdækning faktisk opnår netop det.

- Ud over at lande opgaven, eller jobbet, og et godt honorar, så ved du også, hvilken værdi du skal bidrage til at skabe i jobbet og hvad det betyder for arbejdsgiveren. Det er jo vigtige pejlemærker i samarbejdet, som er afgørende for, hvorvidt du får succes efter ansættelsen.

Hvem ville du så vælge?

Når du har læst ovenstående: hvilken af de to maskinmestre ville du selv vælge? Ham, der kun taler fakta og opgave, eller hende, der også kan afdække og forstå, hvad projektet betyder for virksomheden og dig som arbejdsgiver?


Kristian Sørensens gode råd og anbefalinger til mennesker i den maritime industri, der gerne vil lande drømmejobbet:

  • Det er trygt at starte en samtale med fokus på kompetencer og opgaver, og det skal selvfølgelig afdækkes om der overhovedet er et match. Men bevæg dig hurtigt over til at afdække værdien i samarbejde med arbejdsgiveren. Uanset, hvad honoraret skal være, er det essentielt at vide, hvad der driver værdiskabelsen for den anden part i samarbejdet.

  • Vær opmærksom på, at værdi både kan være kvantificerbare og blødere faktorer. Det er dig, der skal facilitere denne afklarende snak, men det skal være arbejdsgivere, som definerer, hvilken værdiskabelse, i sammen skal forfølge. Og husk, at værdi er opfattet værdi – ikke kun kvantificerbar værdi.

  • Afdæk de primære mål, der fører til værdiskabelsen – og hvis samarbejdet er længere, hvordan I monitorerer målopfyldelsen og succes undervejs. Du skal kunne stå på mål for dine leverancer, mens arbejdsgiveren, der selv har defineret værdien, skal stå på mål for værdiskabelsen. Det er vigtigt, at de to ting holdes adskilt, da den konkrete værdiskabelse nogle gange først sker efter, at jeres samarbejde er afsluttet.

  • Fastsæt fælles ansvar i samarbejdet. Det er forudsætningen for, at arbejdet kan gennemføres – fx kan det være nødvendigt, at arbejdsgiveren medvirker og er tilgængelighed på forskellig vis. At du udviser proaktiv opmærksomhed ift. at aftale ansvar giver, lige som værdisamtalen, ansættelsesforløbet et professionelt løft, der viser du kan ”lede op” til din kommende chef.

Om Kristian Sørensen

Kristian Sørensen er indehaver af IT-konsulenthuset IT ADVISORY, der hjælper danske og internationale kunder med it-strategi, strategiske projekter og digital forretningsudvikling.

Læs mere på www.itadvisory.dk

Commenti


bottom of page