top of page
  • MPC

Slut med Corona-aftalen på det maritime område.


Den særlige aftale fra april måned, som forlængede udmønstringsperioder, reducerede overtid og satte søfolk hjemme på ekstra minusdage er opsagt med virkning fra 15. oktober. Læs om den nye aftale og konsekvenser.

Af Fritz Ganzhorn, Direktør i Maritime People Club


Den oprindelige aftale fra april måned blev indgået i lyset af Corona-pandemien og nedlukningen af verdenssamfundet. En aftale der skulle løse problemerne ved besætningsskift og holde hånden under beskæftigelsen.


Den kollektive aftale mellem Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening og Metal Maritime blev hurtigt og bredt rullet ud over alle søfarende i udenrigsfart.


Aftalen tilsidesatte de gældende overenskomster ved at forlænge de aftalte udmønstrings-perioder med op til 50 %, førend der skulle betales for overtid i form af ekstra fridage (også kaldet kompensations- eller straffridage), hvis de ikke kunne komme hjem pga. Corona. Aftalen gav også adgang til at søfolk hjemme kunne sættes til at afvikle friheds på forskud (de såkaldte minusdage) i ubegrænset omfang, hvis de ikke kunne mønstre ud pga. Corona.


De mange som ikke er omfattet af overenskomst - fx skibsførere, maskinchefer, overstyrmænd mv. - fik ændret deres individuelle kontraktforhold med kort varsel.

Aftalt ophør Parterne meddeler nu, at de akut opståede problemer for besætningsskift som følge af Covid-19 pandemien i foråret nu er overstået, og at tiden dermed er inde til at vende tilbage til de normale, overenskomstmæssige indgåede regler for besætningsskift og regler for ude- og hjemmeperioder.


Læs aftalen her:


Ophør-og-udfasning-af-aftale-om-besætnin
.
Download • 446KB


Mange må være godt tilfredse med at aftalerne, udmønstringerne, overtidsbetalingen og brugen af minusdage bliver normaliseret igen.


Det viste sig jo ret hurtigt, at skibene og verdenshandlen sejlede videre. Derfor kunne man stille spørgsmål ved det beskæftigelsesmæssige formål i aftalen.


Virkeligheden var hurtigt, at det var svært at skifte besætninger. Det er det i øvrigt stadig med flere hundredetusinde søfolk ”fanget” ude om bord på verdensplan.


Så spørgsmålene blev hurtigt, hvorfor de søfarende fanget ude og på ekstraarbejde ikke skulle have ekstra betaling? Hvorfor var det de ansatte ”fanget” hjemme, som skulle bære den økonomiske risiko for krisen ved at blive sat i minusdage?Udfasning, opgørelser og forskelsbehandling

Som det fremgår af ”ophørsaftalen”, bliver dagen i dag (15. oktober 2020) en skæringsdag, hvor der er forskellige konsekvenser afhængig af om man er ude til søs på dagen eller hjemme på fri.

Det giver umiddelbart god mening, på nær forskelsbehandlingen på folk ude i skibene. En skibsofficer som i dag er ude og har været ude i kortere tid end den normalt aftalte udmønstringsperiode, vil efter punkt 4 få overtidsbetaling i form af ekstra ”straffridage” hvis den normale udmønstring overskrides. En anden skibsofficer, som i dag også er ude, men allerede er over tid, skal derimod efter punkt 5 fortsat kunne holdes ude i op til plus 50% ekstra tid uden at få ”straffridage”.


Rationalet synes at være, at sidstnævnte skal kunne holdes ude efter punkt 5, for at kunne få lov til at gå hjemme i en lidt længere tid. Det kan også være rigtigt, men det vil være klart bedre, at den ansatte selv skulle kunne vælge det. Ligesom de, som er hjemme i dag, selv kan vælge hvordan udfasningen skal være for dem jfr. ophørsaftalens punkt 6 og 7.

Den store nytårsopgørelse

Problemet for den ansatte omfattet af punkt 5 er, som det hele tiden har været, at aftalen tilbage fra april går på at rederierne skal opgøre et skyggeregnskab. Altså, over hvor mange ”straffridage” rederierne i henhold til de normale aftaler og overenskomster ville have skullet tilskrive deres ansatte for de mange og lange forlængelser af udmønstringsperioderne.


Aftalen var og er stadig, jfr. ophørsaftalens pkt. 8, at aftaleparterne Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening og Metal Maritime ved udgangen af december 2020 skal se på det skyggeregnskab og forhandle om hvordan de mange straffridage skal bruges og/eller fordeles. Ingen ved endnu hvordan. Vil det blive individuelt? Vil det blive kollektivt? Vil nogle folks straffridage skulle minimere andres mange minusdage? osv.


Derfor kan den ansatte omfattet af punkt 5, godt have en interesse i at kunne vælge selv over de sidste måneder.

Dem på individuel kontrakt Tilbage i april fik næsten alle skibsførere, maskinchefer og andre på individuelle ansættelsesformer ændret deres kontrakter af deres rederi med kort varsel, så de fulgte den kollektivt forhandlede Corona-aftale.

De skal nu også ændres tilbage.


Vi har erfaret at rederierne har gjort det forskelligt i april 2020. Således har nogle skibsførere og maskinchefer et helt individuelt skyggeregnskab om deres mulige ”straffridage” som de skal forhandle med deres rederi. I andre rederier har man håndteret skibsførere og maskinchefer mere kollektivt, og man kan måske forvente en kollektiv tilgang til skyggeregnskabernes opgørelse og anvendelse.


Vi hjælper vores medlemmer med individuel rådgivning, vejledning og bistand til de kommende tilbageførsler og opgørelser i de individuelle ansættelsesforhold.


Vi tager også nye medlemmer om bord.


Henvendelse til Fritz Ganzhorn, fg@maritimepeople.dk eller (+45) 54 55 57 24

Commentaires


bottom of page