• MPC

Slut med Corona-aftalen på det maritime område.


Den særlige aftale fra april måned, som forlængede udmønstringsperioder, reducerede overtid og satte søfolk hjemme på ekstra minusdage er opsagt med virkning fra 15. oktober. Læs om den nye aftale og konsekvenser.

Af Fritz Ganzhorn, Direktør i Maritime People Club


Den oprindelige aftale fra april måned blev indgået i lyset af Corona-pandemien og nedlukningen af verdenssamfundet. En aftale der skulle løse problemerne ved besætningsskift og holde hånden under beskæftigelsen.


Den kollektive aftale mellem Danske Rederier, Maskinmestrenes Forening og Metal Maritime blev hurtigt og bredt rullet ud over alle søfarende i udenrigsfart.


Aftalen tilsidesatte de gældende overenskomster ved at forlænge de aftalte udmønstrings-perioder med op til 50 %, førend der skulle betales for overtid i form af ekstra fridage (også kaldet kompensations- eller straffridage), hvis de ikke kunne komme hjem pga. Corona. Aftalen gav også adgang til at søfolk hjemme kunne sættes til at afvikle friheds på forskud (de såkaldte minusdage) i ubegrænset omfang, hvis de ikke kunne mønstre ud pga. Corona.


De mange som ikke er omfattet af overenskomst - fx skibsførere, maskinchefer, overstyrmænd mv. - fik ændret deres individuelle kontraktforhold med kort varsel.

Aftalt ophør Parterne meddeler nu, at de akut opståede problemer for besætningsskift som følge af Covid-19 pandemien i foråret nu er overstået, og at tiden dermed er inde til at vende tilbage til de normale, overenskomstmæssige indgåede regler for besætningsskift og regler for ude- og hjemmeperioder.