top of page

Maritim rådgivning

Har du brug for uvildig og professionel rådgivning omkring dit maritime eller andet ansættelsesforhold, din kontrakt eller andre forhold til din arbejdsgiver, rederi eller selskab?

 

Det kan også være du har en aktuel diskussion eller uoverensstemmelse, som du gerne vil have løst hurtigt og på en god måde? 

Fritz Ganzhorn 

Har en bred baggrund og erfaring. Uddannet navigatør og sejlet i flere år. Jurist og arbejdet i mange år med skibsfart, offshore,  job og vilkår for maritime professionelle, som direktør i Søfartens Ledere.
 

Sagkyndig dommer  i Sø- & Handelsretten (2000 - 2018) og fungerer også i nogle sager som rådgiver omkring nautiske og juridiske forhold ved hændelser og ulykker indenfor skibsfart. 

Du kan få hjælp til det du har behov for: 

 

  • Basisrådgving om vilkårene i din kontrakt samt dine rettigheder og pligter i dit aktuelle job.

  • Hurtig sparring og råd ved jobskifte. Hvordan kommer jeg ud af min nuværende stilling.

  • Kontraktgennemgang ved nyt job.

  • Sparring om din lederrolle og/eller ansvarsområder

  • En bisidder til tjenstlig eller anden vigtig samtale indkaldt af arbejdsgiver, forberedelse af dig og mulig mægling

    ..... eller andet?

Prisen fastsættes efter opgavens omfang.

Du får altid et pris estimat inden vi går i gang.

Bistand og service er altid konstruktiv, imødekommende og til tiden. 

bottom of page