top of page

GDPR og personlige oplysniger

1.1 Disse retningslinjer for behandling af personoplysninger finder anvendelse i forhold til behandling af dine personoplysninger i Maritime People Club (http://www.maritimepeople.dk/) og den tilknyttede ForeningLet medlemsportal og medlemssystem.

1.2 Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person jf. Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

 

1.3 Alle personoplysninger, der behandles af ForeningLet, er beskyttet af Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven. Der føres tilsyn af det danske datatilsyn, se evt. https://www.datatilsynet.dk/

 

2. Dataansvarlig

 

2.1 Maritime People Club er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi indhenter om dig.

 

Maritime People Club 

CVR: 41385243
Dronningens Tværgade 7, Gårdhus 2
1302 København K
mail@maritimepeople.dk
+45 21421306

 

3. Databehandler

 

3.1 ForeningLet ApS vil blive betragtet som databehandler i det omfang vi behandler persondata på dine vegne. I det omfang vil behandlingen udelukkende ske efter instruks fra dig eller dataansvarlig.

 

ForeningLet ApS kontaktoplysninger er følgende: 

 

ForeningLet ApS
CVR: 35827676
Københavnsvej 261, 1. sal
4000 Roskilde
(+45) 42 90 18 21
kontakt@foreninglet.dk

3.2 ForeningLet ApS er instrueret alene til at behandle personoplysningerne med det formål angivet under punkt 5.

 

ForeningLet ApS behandler eller anvender ikke personoplysningerne til andre formål end angivet heri. Herunder overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation medmindre ForeningLet ApS er forpligtet hertil efter EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat, som ForeningLet ApS er underlagt. I disse tilfælde vil dataansvarlig og personen, som data vedrører, blive underrettet om denne juridiske forpligtelse inden denne påbegyndes, medmindre pågældende lovgivning på baggrund af vigtige samfundsinteresser forbyder en sådan underretning.

 

3.3 ForeningLet ApS skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende dansk Databeskyttelseslov, herunder Persondataforordningen.

 

3.4 ForeningLet ApS skal sikre at de personer der er autoriseret til at behandle personoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

 

3.5 ForeningLet ApS træffer de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag mod, at oplysningerne tilfældigt eller ulovligt bliver slettet, fortabt, forringes eller ændret, videregives eller gøres tilgængelig uden autorisation eller i øvrigt misbruges eller behandles i strid med lovgivningen, herunder Persondataforordningen.

 

4. Indsamling og behandling af data

 

4.1 I forbindelsen med din indmeldelse i Maritime People Club og brugen af ForeningLet medlemsportalen, foretages indsamling af oplysninger om dig, enten ved at du selv angiver disse oplysninger i medlemsportalen via (http://www.maritimepeople.dk/), eller administratorer og rådgivere i Maritime People Club angiver oplysninger om dig.

 

4.2 Der indsamles følgende personoplysninger i forbindelse med indmeldelse og brugen af Maritime People Club og ForeningLet medlemsportal: Fornavn, efternavn, fødselsdato, køn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail, kontingentgruppe, events du er tilmeldt, seneste beskeder der er sendt til dig og om de er læst, købshistorik samt statistik.

 

Maritime People Club indsamler primært almindelige personoplysninger. Kun indsamling af Cpr.nr er følsomme personoplysninger. 

 

Data gemmes i op til 36 måneder efter udmeldelse. Det sker af hensyn til at kunne gendanne medlemshistorik og sagbehandling, hvis der opstår behov herfor i forbindelse med et udmeldt medlem. 

 

4.3 Du har altid mulighed for at redigere oplysningerne via din medlemsprofil 

 

4.4 Der registreres kun oplysninger på medlemmer af Maritime People Club, dette sker ved at medlemmet selv indtaster disse eller en administrator eller rådgiver fra Maritime People Club gør dette på medlemmets vegne, i så fald skal de sikre at have forudgående godkendelse heraf.

 

4.5 Behandling af data sker i forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævninger, udsendelse af beskeder og invitationer, sagsbehandling, rådgivning og generering af statistik.

 

4.6 Personoplysninger behandles fortroligt og formidles ikke videre til tredjemand eller kopieres medmindre dette er nødvendigt for at varetage ForeningLet ApS’ forpligtelser overfor Maritime People Club eller medlemmerne og såfremt denne, til hvem personoplysninger overlades, behandler disse fortroligt.

 

4.7 Maritime People Club (dataansvarlig) og ForeningLet ApS (databehandler), begrænser adgangen til personoplysningerne til de medarbejder samt interne og eksterne rådgivere, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysningerne for at kunne opfylde deres forpligtelser.

 

5. Formål

 

5.1 Formålet med at foretage databehandlingen er at lade Maritime People Club og medlemmet anvende ForeningLet medlemssystem og medlemsportal. ForeningLet er et IT-system som tilgås via internettet, og som er hostet og drevet af ForeningLet ApS.

ForeningLet hjælper med at behandle og indsamle data på vegne af Maritime People Club omkring dens medlemmer, herunder oplysninger benævnt i punkt 4.2. 

 

5.2 Behandlingsformålet af dine oplysninger er for at sikre din mulighed for at anvende ForeningLet medlemsportal i forbindelse med dit medlemskab af Maritime People Club. Endvidere er formålet at give bestyrelse, administratorer og rådgivere mulighed for at administrere dine data, i den forbindelse administrere dine kontaktoplysninger, de medlemskaber og services du er tilknyttet, sikre korrekt opkrævning, se tidligere opkrævninger, sende dig beskeder både på SMS og e-mail, anvende billede af dig på siden, generere medlemsstatistik, anvende oplysningerne som betingelser 

 

6. Indsigt, rettelse og indsigelse

 

6.1 Som bruger af Maritime People Club og ForeningLet medlemsportal har du ret til at få indsigt i de personoplysninger som dataansvarlig har registreret om dig. Endvidere er du berettiget til at gøre indsigelse mod den behandling Maritime People Club og ForeningLet foretager.

 

6.2 Såfremt de oplysninger ForeningLet ApS behandler for dig ikke er korrekt eller misvisende, kan du foretage rettelse af disse, hvis det ikke er muligt for dig selv at rette disse data kan du rette henvendelse til dataansvarlig Maritime People Club.

 

6.3 Enhver henvendelse omkring indsigt, rettelse eller indsigelse mod behandling af dine personoplysninger skal ske til dataansvarlig på nedenstående kontaktoplysninger.

 

Maritime People Club 

CVR: 41385243
Dronningens Tværgade 7, Gårdhus 2
1302 København K
mail@maritimepeople.dk
+45 21421306

7. Varighed og ophør

 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke for indsamling og behandling af dine personoplysninger tilbage, dette gøres ved sletning/udmeldelse af din medlemskonto efter henvendelse til dataansvarlig.

8. Ændring af betingelser for persondata

 

8.1 ForeningLet ApS og dataansvarlig er til hver en tid berettiget til at foretage ændringer af disse betingelser. Ved ændringer vil du blive orienteret om dette ved udsendelse af en orienteringsbesked eller i forbindelse med dit næstkommende login på Maritime People Club medlemsportal.

 

8.2 Hvis du ikke kan acceptere de opdaterede betingelser, har du ikke mulighed for fremadrettet at anvende medlemsportalen og du skal derfor slette/udmelde din profil.

 

8.3 ForeningLet ApS kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser uden forudgående samtykke, forudsat at den til hvem rettigheder eller forpligtelser overdrages, forpligtes til at behandle personoplysningerne i overensstemmelse med de eksisterende betingelser.

 

9. Cookies

 

9.1 Maritime People Club anvender cookies.

 

9.2 Hvad er cookies?
 

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne

genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. 

 

9.3 En cookie sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de vil automatisk blive fornyet efter hvert besøg.

 

9.4 Du sletter eller blokerer en cookies ved at følge denne vejledning http://minecookies.org/cookiehandtering.

 

9.5 Formål med cookies på vores website: 

  • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.

  • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører.

 

9.6 Google Analytics
 

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

bottom of page