top of page

Skatterådgivning

Har du brug skatterådgivning på det maritime ansættelsesområde, og aktuel viden om både danske og internationale skatteforhold - uanset om du arbejder til søs, offshore, er udstationeret eller i en landstilling? 

 

Det kan også være du helt praktisk har brug for hjælp til, at få udfyldt og indberettet din forskuds- eller årsopgørelse til SKAT  - eller har brug for én der kan hjælpe med at løse en aktuel sagsbehandling med SKAT ?

 

 

Jytte Hjorth 

Har en solid og mangeårig erfaring med skat og har siden 2001 haft sømandsbekatning og skatteforhold for personer der arbejder offshore eller i udlandet, som et af sine specialer. Hun har frem til 2020 arbejdet som skattekonsulent i Søfartens Ledere.

Uddannet skatterevisor. Har arbejdet hos SKAT og siden som skatterådgiver i flere større danske revisionselskaber i  25 år.

Du kan få hjælp til det du har behov for: 

 

  • Basisrådgving om de skattemæssige konsekvenser og muligheder i dit ansættelsesforhold eller ved den kontrakt du overvejer at indgå. Herunder mulighed for lempelse af skatten efter Ligningslovens § 33A

  • Hurtig sparring og hjælp om din forskudsopgørelse, jobskifte fra sø til land eller fra DIS til DAS mv. 

  • Hjælp til at opstille og indberrette din årsopgørelse 

  • Sagsbehandling med SKAT og indhentelse af bindende svar.

  • Rådgivning og hjælp til at komme ud af dansk skattepligt.

  • Mulighed for DIS nettoløn ved arbejde på EU-skibe.

    ..... eller andet?

Prisen fastsættes efter opgavens omfang.

Du får altid et pris estimat inden vi går i gang.

Bistand og service er altid konstruktiv, imødekommende og til tiden. 

A stunning view of mega yachts in Port Hercules, Monaco. .jpg
bottom of page