Som medlem af Maritime People Club bliver du en del af et fællesskab med andre individuelle ledere, specialister og selvstændige på tværs af den maritime industri - offshore som onshore.

 

Sammen ønsker vi at bidrage til at forme fremtiden for dansk søfart med fokus på bæredygtig omstilling og langsigtet kompetenceudvikling med mennesket i centrum.

Som medlem holdes du løbende orienteret gennem Maritime People Clubs månedlige nyhedsbrev, ligesom du inviteres til at deltage i vores årlige konference.

Derudover etablerer vi fremadrettet relevante netværk efter behov, hvor du kan erfaringsudveksle, opdatere dine kompetencer og møde inspirerende oplægsholdere såvel som spændende kolleger fra den maritime industri.