top of page

Som medlem af Maritime People Club bliver du en del af et fællesskab med andre individuelle ledere, specialister og selvstændige på tværs af den maritime industri - offshore som onshore.

 

Sammen ønsker vi at bidrage til at forme fremtiden for dansk søfart med fokus på bæredygtig omstilling og langsigtet kompetenceudvikling med mennesket i centrum.

Det vil vi styrke ved at tilbyde netværksgrupper. Vi kalder dem Blue Network. Det er billige og effektive netværk, hvor deltagerne kan gruppere sig efter interesser. 

Derudover er det vores håb, med basis i netværksgrupperne, at vi fremadrettet også kan skabe en årlig maritim konference for alle medlemmer (uanset om man er i et netværk eller ej) hvor du kan erfaringsudveksle, opdatere dine kompetencer og møde inspirerende oplægsholdere såvel som spændende kolleger fra den maritime industri.

bottom of page