top of page

Mægling og bisidder

Som mægler hjælper vi dig i tvister med din arbejdsgiver. Målet er, at den konkrete tvist løses uden ansættelsesretslige konsekvenser, eller at konsekvenserne begrænses så det ikke udvikler sig til en konflikt, der gør, at du får brug for advokathjælp i større omfang.

 

Som bisidder støtter vi dig under svære samtaler med eksempelvis din arbejdsgiver eller offentlige myndigheder. Vi kan hjælpe dig med at stille relevante spørgsmål, vælge hvilke oplysninger du med fordel kan lægge vægt på eller undlade. Ligesom vi hjælper med at holde styr på, hvad der blevet sagt og besluttet under mødet. Bagefter evaluerer vi sammen situationen, mulige tiltag mv. 

(Fast pris 3.500 kr. alt inklusiv transport mv. i DK) 

Hvis du allerede er i en situation, hvor du også ønsker vores sagsbehandling  i tillæg til at vi skal være din bisidder og repræsentant overfor din arbejdsgiver - fx hvis der skal gennemføres en partshøring om mulig afskedigelse, så kan vi også det.

(Fast pris 5.250 kr. alt inklusiv transport mv. i DK)

 

Vælg den mulighed, der passer til dit behov.

Hvis du vil vide mere

Du er altid velkommen til at kontakte os på (+45) 21 42 13 06 eller mail@maritimepeople.dk

bottom of page