top of page

Debat om samfundkontrakten og hvor dansk skibsfart skal sejle hen

I et nyligt debatindlæg i Berlingske Tidende stiller tre debatører spørgsmålet: " Får vi som samfund tilstrækkeligt udbytte af den støtte, der nu er ydet i mere end 30 år?" og henviser til den støtte samfundet har ydet rederierhvervet gennem først DIS og siden udvidet med tonnageskatteordningen. En både relevant og interessant debat, hvis den angribes med en ambition om at fremtidssikre det maritime erhverv i Danmark.

Hvorfor har ingen sat spørgsmålstegn ved, om det er fornuftigt at fortsætte med milliardstøtten, når beskæftigelsen er faldet med mellem 40.000 og 50.000 personer og beskæftigelse af dansk arbejdskraft på skibene med ca. 50 procentpoint?

Hvad er det værd at have skibe under dansk flag stort set uden danske søfolk ombord? Og hvorfor fortsætter man støtten, når formålet, som oprindeligt var baggrunden for DIS, er milevidt fra at være opfyldt? spørger Kurt Rye Damkjær (kaptajn og tidligere rektor for Svendborg International Maritime Academy, SIMAC). Niels Tolstrup (shippingmand og ejer af Strategic Advising) samt Ole Ingrisch (konsulent og tidligere havnedirektør i Esbjerg) i en kronik 13. juli 2020 i Berlingske Tidende.


Læs kronikken her:

20200713_DIS_KRONIK (1)
.pdf
Download PDF • 127KB"Det er jo lige netop fremtiden for den maritime branche, som ligger os på sinde, og er grunden til vi har skabt Maritime People Club. Vi er et rum, en bevægelse, en klub, hvor vi er sammen kan drøfte og komme med konkrete forslag til erhvervet, samfundet, politikere og ministre. Forslag der kan udvikle og fremtidssikre Danmark som en maritim nation." udtaler Jesper Elsborg Bonde, formand for Maritime People Club


Medlemsbasen i MPC er bredt sammen sat. 41 % arbejder til søs, 37 % har stilling i land i branchen, 11 % kommer fra offshore mens andre 11 procent er selvstændige.


"Vi er der alle som enkeltpersoner, som os selv, og MPC er helt uafhængig, som organisation. Derfor er der højt til loftet og vi vil kunne komme op med nye spændende løsninger på hvordan vi udvikler Det Blå Danmark og får skabt nye arbejdspladser" fortsætter formanden.


"Inderst inde tror jeg alle kan se, at der fx. ikke er meget fremtid i at transportere sort kul rundt i bulk-carriers. Uanset, for at blive i kronikkens spor, om det er med danske eller udenlandske søfarende om bord. Det betyder også, at der med tiden ikke er jobs eller forretning i at drive og operere bulkskibe i Danmark, uanset hvor dygtige vi er til det i dag"


"Det samme gælder også andre områder af vores maritime branche i dag. Derfor skal vi have sat hovederne i blød og tænkt nye maritime muligheder, nye selskaber og nye arbejdspladser for vores erhverv. Da vi allerede i dag er begunstiget med en stor økonomisk støtte fra samfundet til de danske rederier, så handler det om også at få tænkt den sammen på en ny måde, der kan udvikle hele fremtidens maritime branche , nye skibe, nye offshore aktiviteter og industri - så vi kan skabe fremtidens danske maritime arbejdspladser."


"Jeg læser også, at det er her kronikkens forfattere ender - at der skal ske noget nyt. Det vil vi i Maritime People Club tage fat i efter sommerferien sammen med vores medlemmer. Tak for en god kronik" afslutter Jesper Elsborg Bonde.Comments


bottom of page