• MPC

Dimittend fra Blue Diploma: Jeg håber at gøre kløften mellem sø og land mindre

Sandra Ørnstrup Malik er uddannet skibsfører og inspektør på Svendborg Søfartsskole. I sidste uge dimitterede hun fra Blue Diploma som en del af uddannelsens allerførste hold.

Sandra Ørnstrup Malik (tv) fejrer, at hendes Blue Diploma er i hus. Tidligere på dagen, onsdag den 25. juni 2020, blev der holdt virtuel dimission (th). På billedet ses uddannelses-leder, Jens Linder fra UCL, der holder tale. De øvrige studerende anes øverst på skærmen.- Jeg har fået nogle meget håndgribelige værktøjer med mig, som jeg kan bringe i spil i den organisation jeg er en del af, siger Sandra Ørnstrup Malik, der inspektør på Svendborg Søfartsskole og dimittend fra Blue Diploma.

- På uddannelsen blev jeg bedre til at se på udfordringerne fra både sø- og landsiden, og jeg har fået et sprog, der giver mig mulighed for at være formidler mellem de to verdener og gøre kløften mindre.

Sandra Ørnstrup Malik påpeger, at Blue Diploma også har klædt hende på til at være bindeled mellem faggrupperne i sin egen organisation, hvor der kommunikationsmæssigt er store forskellige på dem, der har en maritim uddannelse og dem med en akademisk baggrund.

- Her håber jeg, at jeg kan binde faggrupperne sammen. Jeg har i hvert fald fået nogle færdigheder og oplevet fra casestudier på uddannelsen, at det godt kan lade sig gøre at få samarbejdet til at fungere, hvis man har fokus på det og ændrer sit perspektiv en smule. Vi bliver jo nødt til at fungerer som en fælles organisation, og med Blue Diploma har jeg fået øjnene op for, hvordan jeg kan støtte forandringsprocesserne i min organisation, og se muligheder hos medarbejderne. Det er helt klart noget af det, jeg tager med mig. 

Netværk og fortrolighed

Uddannelsen har imidlertid ikke kun givet Sandra Ørnstrup Malik viden og nye indsigter. Også på det personlige plan er rygsækken blevet fyldt op.

- Mit netværk er blevet styrket i kraft af mine medstuderende, der ikke bare kom fra søen, men også fra den maritime udstyrsindustri, siger hun.

- Vi aftalte fra begyndelsen, at dét her er et lukket rum. Det vi deler med hinanden om her, det kommer ikke videre. Den fortrolighed har været enestående.

- Den sparring, vi fik af underviserne var også helt eminent, da de jo ser på tingene fra helt andre vinkler, som er værd at tage med sig og som gav fine, nye perspektiver på tingene.

Hårdt arbejde

Blue Diploma er en toårig uddannelse, der læses ved siden af arbejdet. Det er tidkrævende og til tider hårdt arbejde, men fælleskabet med de andre studerende var i