Indkaldelse til MPC Generalforsamling den 20. maj 2021Hermed indkalder Maritime People Club til :

Ordinær Generalforsamling

torsdag den 20. maj 2021

kl. 1600 - ca 1700

Sted: Virtuelt via platformen ZOOM

Generalforsamlingen gennemføres i henhold til vedtægernes § 6 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

  3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år

  4. Serviceselskabets redegørelse for Ydelser og administration

  5. Bestyrelsens redegørelse for kontingent- og betalingssatser for Ydelser

  6. Behandling af indkomne forslag

  7. Valg af bestyrelse

  8. Valg af revisor