top of page

Indkaldelse til MPC Generalforsamling den 20. maj 2021Hermed indkalder Maritime People Club til :

Ordinær Generalforsamling

torsdag den 20. maj 2021

kl. 1600 - ca 1700

Sted: Virtuelt via platformen ZOOM

Generalforsamlingen gennemføres i henhold til vedtægernes § 6 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

  3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år

  4. Serviceselskabets redegørelse for Ydelser og administration

  5. Bestyrelsens redegørelse for kontingent- og betalingssatser for Ydelser

  6. Behandling af indkomne forslag

  7. Valg af bestyrelse

  8. Valg af revisor

  9. Eventuelt

Ad pkt. 6: Indkomne forslag fra medlemmerne skal være foreningen i hænde senest 2 uger før, via e-mail. Det vil sige indsendt til mail@maritimepeople.dk den 6.maj


Ad pkt. 2, 3, 4, 5 og 8 udsendes i et kort samlet generalforsamlings-materiale den 7. maj


Vedrørende pkt. 7 - Valg af bestyrelsesvalg, kan vi oplyse, at de stiftende vedtægter fastsatte, at den første bestyrelse er valgt for 2 år. Dette for at have den samme bestyrelse over 2 år i forbindelse med foreningens start og opbygning. Der er således først bestyrelsesvalg næste år.

Vedtægternes § 6, stk. 11 giver adgang til at foreningens generalforsamlinger kan gennemføres virtuelt.


Dette er et bevidst valg for på en og sammen tid ikke at spilde fysiske møder på det formelle og administrative omkring MPC - og på den anden side give alle medlemmer den største mulighed for at kunne deltage i Generalforsamlingen, der jo er Maritime People Clubs højeste beslutningsorgan.


MØDELINK udsendes også den 7. maj


I samme åndedrag ser vi frem til også snart at kunne lave nogle små fysiske sammenkomster og møder med både fagligt og socialt/netværksmæssigt indhold.


Med venlig hilsen Jesper E. Bonde Bestyrelsesformand

Comments


bottom of page