top of page
  • MPC

Korrektion af Lederne Søfarts misinformationer

I Maritime People Club ser vi os desværre nødsagede til offentligt at korrigere en række stærkt misvisende oplysninger om MPC, som Lederne Søfart i en systematisk telemarketingkampagne er begyndt at ringe rundt og give deres medlemmer, når de melder sig ud.


Et stigende antal medlemmer af Lederne Søfart vælger tilsyneladende at opsige deres medlemskab af den gamle fagforening.

Denne udvikling har tilsyneladende betydet, at Lederne Søfart og Lederne har iværksat en systematisk telemarketingkampagne med det formål, at miskreditere Maritime People Club.

Ovennævnte er kommet til Maritime People Clubs kendskab, da medlemmer, som har meldt sig ud af Lederne Søfart, og ind i Maritime People Club, fortæller, at man kort efter opsigelsen af medlemskabet af Lederne Søfart er blevet ringet op af en telemarketingmedarbejder fra Lederne Søfart, der forsøger at så tvivl om medlemmets beslutning ved at skabe forvirring og sprede stærkt fejlbehæftet misinformation om medlemsfordelene i Maritime People Club.


Nedenfor gennemgår vi 5 af de påstande, Lederne Søfart rundringer til deres medlemmer, og bringer de korrekte oplysninger.


 

Påstand 1

Kontingentet i Maritime People Club er tre gange højere end i Lederne Søfart.”

Svar

  • Et clubkontingent i MPC koster kr. 125,- om måneden.

  • Et medlemskab af Lederne Søfart forudsætter, at man også er medlem af Lederne - tilsammen koster det kr. 320,- om måneden.

  • Et medlemskab af MPC koster altså kun 39 % af prisen for et medlemskab af Lederne Søfart/Lederne.

Lederne Søfarts påstand hænger formentlig sammen med, at MPCs prisstruktur er moderne og fleksibel. Som medlem betaler man kun for det, man har behov for. Dette i modsætning til i Lederne Søfart, hvor man altid betaler fuld pris, også selv om man aldrig har brug for rådgivning.


Lederne Søfart vælger tilsyneladende i deres telemarketingkampagne at sammenligne deres kontingent med prisen for et Club+ medlemskab i Maritime People Club, som koster kr. 875,- om måneden. Det er imidlertid en helt fejlagtig sammenligning, da man som medlem i MPC typisk kun er Club+ hvis man har en stor sag, der fx kræver juridisk sagsføring af et vist omfang, decideret skatte-sagsføring, eller hvis man fx ønsker et personligt coachingforløb.

Er man Club+ medlem er man det kun i 12 måneder, hvorefter man vender tilbage til det lave Club medlemskab på kr. 125,- om måneden, og i de 12 måneder man er Club+ medlem, har man fri og ubegrænset afgang til alle MPCs ydelser (bortset fra deltagelse i MPCs netværksgruppe, som er et tilvalg).

Der er altså tale om en bevidst misvisende sammenligning fra Lederne Søfart.


Efter Påstand 3 nedenfor, giver vi regneeksempler på det samlede kontingent i MPC.

 

Påstand 2

I Maritime People Club har man ikke adgang til juridisk bistand.”


Svar

Denne påstand vil komme bag på de af vores medlemmer, der pt. får, eller allerede har modtaget, juridisk bistand.


Juridisk bistand er en integreret del af medlemsfordelene i Maritime People Club. Som almindeligt medlem har du derfor uden videre adgang til lønrådgivning, kontraktgennemgang og juridisk gennemgang og vurdering af din sag.

Ønsker du i tillæg, at vi indtræder som mægler i en tvist med din arbejdsgiver, med det formål at løse den konkrete tvist uden, at den får ansættelsesretslige konsekvenser, eller så det ikke udvikler sig til en egentlig konflikt, eller at vi indtræder som bisidder og støtter dig under svære samtaler med eksempelvis din arbejdsgiver eller offentlige myndigheder, så koster det kr. 1.950,- ekstra (medmindre du er Club+ medlem).

Har du en sag, hvor det giver mening at forfølge den juridisk gennem et søgsmål, stiller vi Det Blå Danmarks bedste ansættelsesretslige team, inkl. advokat, til rådighed og fører din sag. Det forudsætter, at du opgraderer til Club+ medlemskab i 12 måneder som ovenfor beskrevet.

Det koster med andre ord kr. 10.500,- fordelt over 12 måneder - sammenlignet med en ekstern advokat, hvor man vil skulle regne med at betale kr. 50.000 - 100.000,- for et sagsforløb, hvis man ikke er i fagforening eller medlem af MPC.


MPCs prisstruktur er indrettet efter, at det faktisk er utroligt sjældent, man har brug for egentlig advokathjælp til at føre en retssag - langt de fleste oplever aldrig en sådan situation i hele deres karriere. Hvorfor så betale for det hver eneste måned?

Efter Påstand 3 nedenfor, giver vi regneeksempler på det samlede kontingent i MPC.


 

Påstand 3

I Maritime People Club har man ikke adgang til skatterådgivning.”

Svar

Ligesom Påstand 2, vil dette komme bag på de af vores medlemmer, der pt. får, eller allerede har modtaget, skatterådgivning.

Ligesom juridisk bistand er skatterådgivning en integreret del af medlemsfordelene i Maritime People Club. Som almindeligt medlem har du derfor uden videre adgang til at få lavet din forskudsopgørelse og få foretaget en skattemæssig vurdering, hvis du er i tvivl, har spørgsmål vedr. dine skatteforhold, eller er blevet involveret i en skattesag. I så fald gennemgår vi sagen grundigt og vejleder dig med hensyn til, hvilke muligheder der er for at vinde sagen og hvilke konsekvenser det kan have for dig ikke at føre den.

Dette med udgangspunkt i de særlige skatteforhold, der gør sig gældende på det internationale, maritime arbejdsmarked - herunder spørgsmål vedr. Sømands-skattefradrag, beskatning af indkomst fra udenlandske rederier og andre arbejdsgivere, blandede indkomstforhold (sø- og landindkomst), fremmedflag og naturligvis DIS og DAS.

Ønsker du, at vores erfarne, maritime skatterådgiver laver din årsopgørelse og selvangivelse for dig, koster det kr. 1.950,- ekstra (medmindre du er Club+ medlem).

Har du en egentlig skattesag, hvor det giver mening at forfølge den juridisk, stiller vi Det Blå Danmarks mest erfarne skatterådgiver til rådighed og fører din sag. Det forudsætter, at du opgraderer til Club+ medlemskab i 12 måneder. Det koster med andre ord igen kr. 10.500,- fordelt over 12 måneder - sammenlignet med en ekstern skatterådgiver til kr. 40.000 - 100.000 for et sagsforløb.

MPCs prisstruktur er kort og enkelt indrettet efter, at det er meget individuelt, om man har brug for egentlig skatterådgivning, eller hjælp til at føre en skattesag. Så hvis man ikke har brug for det, hvorfor så betale for det hver eneste måned?


 

REGNEEKSEMPLER

EKSEMPEL 1

Hvis du over en 20-årig periode ikke har brug for egentlig advokathjælp/sagsføring:

MPC: kr. 125,- om måneden i 20 år: kr. 30.000 kr.

Lederne Søfart/Lederne: kr. 320,- om måneden i 20 år: 76.800 kr.

EKSEMPEL 2

Hvis du over en 20-årig periode har brug for egentlig advokathjælp/sagsføring én gang:

MPC: kr. 125,- om måneden i 19 år + kr. 875,- om måneden i 1 år: 39.000 kr.

Lederne Søfart/Lederne: kr. 320,- om måneden i 20 år: 76.800 kr.

EKSEMPEL 3

Hvis du over en 20-årig periode ikke har brug for egentlig advokathjælp/sagsføring, men gerne vil have MPC til at lave din årsopgørelse og selvangivelse HVERT år:


MPC: kr. 125,- om måneden i 20 år + 20 x kr. 1.950,-: 69.000 kr.

Lederne Søfart/Lederne: kr. 320,- om måneden i 20 år: 76.800 kr.


 

Påstand 4

“Maritime People Club er ikke en fagforening.”


Svar

Vi blev lidt overraskede, da vi hørte dette udsagn, for det er faktisk korrekt. MPC er ikke en fagforening. Nogle af vores tilbud minder godt nok om noget, man også kan få hos traditionelle fagforeninger, men i modsætning til at forhandle kollektive overenskomster, har vi en individuel, upolitisk og uafhængig tilgang til varetagelsen af vores medlemmers interesser, ligesom vores rådgivning leveres af nogle af den maritime branches dygtigste og mest erfarne eksperter.

Når vi i stedet bruger ordet “Club”, kan det måske lede tankerne hen på en “P&I Club", hvilket ikke er helt galt; Vi er også et sikkerhedsnet under vores medlemmer, hvis uheldet skulle være ude.

Ordet “Club” kan måske også lede tankerne hen på “Country Club”, hvilket faktisk heller ikke er helt ved siden af. Maritime People Club er nemlig også et fællesskab, hvor du under både formelle og uformelle rammer kan mødes, erfaringsudveksle eller bare hygge dig med ligesindende på tværs af faggrænserne i det maritime erhverv.

MPC er heller ikke en gul fagforening. Gule fagforeninger er ikke orienterede imod noget fag eller nogen særlig branche. Det er vi. Derfor hedder vi Maritime People Club.


 

Påstand 5

“Kontingentet i Maritime People Club er ikke fradragsberettiget.”

Svar

Endnu en lille overraskelse, for igen: korrekt. Eftersom Maritime People Club ikke er en fagforening, kan kontingentet ikke trækkes fra i skat. Kontingentet er ligefrem inkl. moms.

Hvorvidt kontingentet i Lederne Søfart/Lederne er fradragsberettiget eller ej, har betydning alt efter om man er ansat i land, i færge-DIS eller på almindelig DIS, idet sidstnævnte IKKE kan udnytte noget fradrag for fagforeningskontingenter.


 

Pærer og bananer

Når Lederne Søfart sammenligner prisen på et medlemskab af hhv. Lederne Søfart/Lederne og Maritime People Club, glemmer de (oveni alt det andet) at gøre opmærksom på, at man i MPC har adgang til en hel række af medlemstilbud, som Lederne Søfart/Lederne ikke tilbyder.

Det gælder eksempelvis følgende:

  • Hjælp til forskudsopgørelse

  • Hjælp til årsopgørelse

  • Hjælp til selvangivelse

  • Personlig coaching

  • Netværksgruppe på tværs af Det Blå Danmark.

Dertil kommer nye medlemstilbud, som øjeblikket er ved at blive udviklet i samarbejde med MPCs medlemmer, og som forventes lanceret i de kommende uger.


Hvis du har nogen spørgsmål?

I Maritime People Club er vi ærgerlige over, at det er nødvendigt offentligt at korrigere Lederne Søfart.

I dette tilfælde, hvor Lederne Søfart så åbenlyst spreder urigtige oplysninger om Maritime People Club, ser vi imidlertid ingen anden udvej end at korrigere det.

Hvis du også er blevet ringet op af Lederne Søfarts/Ledernes telemarketing-afdeling med ovennævnte misinformation, eller har spørgsmål til MPCs koncept, kontingentstruktur eller andet, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os på telefon 3242 0920, mobil 2142 1306 eller mail@maritimepeople.com

Kommentare


bottom of page