top of page

Mangfoldighed i MPCMedlemmerne kommer stadig ind i Maritime People Club (MPC) med mange forskellige baggrunde og jobs. Fx er 44 % er ansat til søs, 15 % blandt de nye medlemmer er kvinder og 10 % selvstændige.


Ideen med MPC er at skabe en bred forening for alle professionelle i den danske maritime branche, uanset om man er ansat til søs, i land, indenfor offshore eller selvstændig med egen virksomhed


- Med 44 % i stillinger til søs, 36 % med job i land, 10 % indenfor offshore og 10 % med egen virksomhed må vi konstatere at bredden i MPC har det godt, udtaler formand Jesper Bonde.


- Fælles for de fleste at os, er at vi er startet vores maritime karrierer til søs, fået gode stillinger til søs eller har valgt at søge på land til jobs og karrierer indenfor den maritime branche, forklarer Jesper Bonde, Director Business Innovation hos Wärtsila.


- Men det er ret cool, at vi også får medlemmer ind fra offshore eller i land, som aldrig har sejlet til søs. Ved netop ikke kun at være en forening af søfolk, er vi godt rustet til at blive en forening der kan spænde bredt over den maritime branche, fortsætter han


God maritim kønsfordeling.

Det maritime erhverv, særligt skibsfarten, har traditionelt været et typisk mandefag. Andelen af kvinder til søs ligger mellem 3 og 6 procent, afhængig af skibstyper, og bredt inkl. ansatte i land har Danske Rederiers medlemsrederier ca 14 procent kvinder ansat.


- Det er derfor rart at vi rammer godt ind med en andel kvinder på 15 %, mener formanden, og fortsætter:


- Jeg håber bestemt vi kan holde en fortsat positiv udvikling i andelen af kvinder. Særligt hører jeg, at vores kvinder finder job- og karriererådgivningen i MPC med direkte hjælp til jobafklaring, CV-sparring og måske coachingforløb meget attraktiv.


Hvilke stillinger dækker MPC ?

- Det spørgsmål får jeg tit. Vi dækker ikke nogle bestemte stillinger, da vi ikke arbejder inden for bestemte faggrupper og uddannelser ligesom vi heller ikke forhandler overenskomster, men her er nogle at de jobtitler vi har i MPC som medlemmer, afslutter Jesper Bonde.


Overstyrmand Owner Maritim Konsulent Maintenance Engineer Technical Superintendant Skibskok Head of HSQE Nautisk Inspektør VTS Operatør

Salgschef Tourpusher Lods Maskinchef Projektleder Skibsfører CEO OIM Surveyor

Subsea Supervisor Business Innovation Manager SPDO

Technical Safety Engineer Sagbehandler Styrmand

Vagtchef Lead Marine Specialist Befragter

HR-manager 1. styrmand Maskinmester

Comments


bottom of page