top of page

Maritime People Club version 2.0 søsat


Efter 2 års drift er Maritime People Club blevet evalueret, tryktestet og forandret. Det er vedtaget at klubben fremadrettet skal satse 100 % på den gode individuelle service til medlemmerne. Det nye kontingent bliver på kun 365 kr. om året.


Ved en ekstraordinær generalforsamling den 25. januar fremlagde bestyrelsen en plan for Maritime People Club, der reelt betød en nedlæggelse af den del som handlede om at være en ny form for professionsfællesskab for maritime professionelle på tværs af branchen. For til gengæld at fokusere på service og rådgivningsdelen.


"Vi må konstatere, at der ikke har været den store interesse for at være med til at udvikle og fylde indhold ind i MPC som en forening. Det har til gengæld vist sig, at vi tiltrækker medlemmer til MPC med vores gode service, hjælp og rådgivning " indleder Jesper E. Bonde, formand.


Derfor har bestyrelsen besluttet, at der ikke er grund til at vedligeholde en formel struktur med vedtægter, generalforsamling og bestyrelse for at understøtte en foreningsudvikling med mål og indhold om interessevaretagelse og udvikling at mærkesager og tiltag.


"Derved er der heller ikke grundlag for at opretholde et månedligt kontingent på 125 kr. om måneden og et element af kollektiv finansiering at et fællesskab, når det enkelte medlems primære interesse er at kunne tilkøbe personlig rådgivning og service" fortsætter Jesper E. Bonde.


1 kr. om dagen

Modellen for MPC har siden starten været et forholdsvist lavt kontingent med tilkøb af service.


"Den model raffinerer vi nu. Så fremadrettet koster det kun 365 kr. om året at være medlem. Det dækker vores allermest basale omkostninger til at være synlige og tilstede på nettet,i telefonen eller på sociale medier og tjeneste, hvor vi skal væres i kontakt med vores medlemmer - og så koster det til gengæld lidt mere når man skal have service" forklarer Jesper E. Bonde.


Maritime People Club Service

Med nedlæggelsen af foreningsdelen fortsætter den individuelle service i driftsselskabet Maritime People Club Service, som blive en medlemsklub.


"Mange har troet at vi i MPC var en fagforening. Det har vi aldrig været. Nu gør vi det helt synligt med de 365 kr. om året. Medlemmerne bliver kun fælles om én ting - og det bliver den gode individuelle service til maritme professionelle fra rådgivere med stor erfaring og viden om den maritime branche, love og regler samt ikke mindst medlemmernes virke og jobs, " forklarer Fritz Ganzhorn, der er direktør og rådgiver i Maritime People Club Service.


Godt og billigt

Den nye udgave 2.0 af Maritime People Club er søsat på hjemmesiden. De nye priser og produkter er synlig og klar til at blive bestilt af medlemmerne, når de har behov.


"Man kan populært sige at vi bliver til en indkøbsforening for god maritim rådgivning.. De 365 kr. om året bliver adgangen til den gode service, ligesom hvis man er medlem fra Forbrugsforeningen eller skrevet på venteliste i boligforeningen. "


"Når man har brug for vores hjælp koster det. Vores priser er stadig skarpe. Hvis du sejler på fremmedflag og skal have lavet en selvangivelse for udenlandsk indkomst som sømand, gør vi det (indtastet og det hele) for 4.400 kr inkl. moms. Vi har idag medlemmer som har været forbi revisor til en timebetaling på 2.000 kr - og måske i alt 15 - 20.000 kr."


"Vi tager 750 kr. for en basisrådgvining og skal vi hjælpe dig med et helt nyt CV koster det 1250 kr. Vi tager også ud med ud som mæglere og bisiddere for medlemmer, der er kommet i en svær situation og på kant med deres arbejdsgiver. Det koster 3.500 kr. inkl forberedelse sammen med medlemmet, transport, møde og evaluering af næste skridt." fortæller Fritz Ganzhorn


Fra forening til service

Med nedlæggelsen af foreningdelen og videreførelsen af Maritime People Club Service vil der fortsat være en tæt kontakt. Generalforsamling og bestyrelse vil blive erstattet af en kunderåd, hvor medlemmerne kan komme med gode ideer og være med i udviklingen af services.


"Medlemmerne vil i det daglige stadig få Jytte og jeg selv i telefonen eller på mailen. Så der er ikke meget som ændrer sig udadtil - udover den markante reduktion af kontingentet" afslutter Fritz Ganzhorn.コメント


bottom of page