top of page
  • MPC

Skat: Er du omfattet af Ligningslovens § 33A eller slet ikke skattepligtig i Danmark?

Har du en bolig i Danmark? Eller er det bare en postadresse? Hvad er en postadresse egentlig? Hvad, hvis det er hos din familie? Og betyder det noget, hvor dine møbler er opmagasineret? Spørgsmålene er mange og Maritime People Club hjælper dig meget gerne med svarene.


Af Jytte Hjorth, skatterådgiver i Maritime People Club

Mange har spørgsmål til ligningslovens § 33A. Det er også en meget vigtig bestemmelse, men den kan være vanskelig at overholde for søfolk - især hvis man er på en såkaldt 50/50 aftale.

Vi har set flere eksempler på, at personer, der arbejder i udlandet, kan komme uden om problemerne med ligningslovens § 33A, da de muligvis slet ikke er, eller skal være, fuldt skattepligtige i Danmark.

Man er fuldt skattepligtig til Danmark, hvis man har en bolig her i landet, herunder har en bolig til rådighed.

Hvis man ikke lever i et fast parforhold og tager ud i verden, er det naturligt, at man opsiger sin lejebolig eller sælger sin lejlighed eller hus.

Da det er en god ide at have en postadresse i Danmark, vælger mange at melde tilflytning til forældrenes adresse. Det er alene en postadresse og ikke en bolig, medmindre man har et værelse til rådighed der.

Det vil sige, at hvis man bare har sine ejendele opmagasineret hos forældrene, og måske har mulighed for at overnatte hos dem i forbindelse med besøg, er det ikke ensbetydende med, at man har bolig der.

I den situation behøver man ikke at være fuldt skattepligtig i Danmark. Der er endog eksempler på, at Skat har "smidt" folk ud af skattepligten.

Hvis man ikke er fuldt skattepligtig til Danmark - hvis man er kommet ud af den fulde skattepligt - kan man opholde sig her i landet i op til 180 dage om året (dog højst 2 x 3 måneder om året) uden, at man igen bliver skattepligtig.

Hvis man imidlertid - efter at man har anskaffet sig en bolig her - arbejde i Danmark, bliver man igen fuldt skattepligtig i Danmark.

Hvis man arbejder i Danmark uden at have en bolig her, så må man gerne arbejde her. Hvis det er for en dansk arbejdsgiver, bliver man dog skattepligtig af lønnen. Hvis det er for en udenlandsk arbejdsgiver, bliver man muligvis ikke skattepligtig her; Det afhænger af dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og det pågældende land.

Få eksperthjælp

Da der er rigtig mange nuancer i disse skattepligtsspørgsmål, må det kraftigt anbefales, at du søger ekspertbistand.

Maritime People Club hjælper dig meget gerne med at rede trådene ud - og med at se på mulighederne i din konkrete situation.

Comments


bottom of page