Frist 1. maj 2021, hvis DIS-søfolk ikke vil miste ret til genoptagelse for 2017


Præmier til arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og gruppelivsforsikring/kritisk sygdom for DIS-søfarende gennem alle år er blevet håndteret forkert af SKAT – og derfor også af udligningskontoret.

SKAT vil ikke genoptage af sig selv. Du skal selv klage, hvis du ønsker penge tilbage. Skal jeg hjælpe dig ? Hvis du ikke vil miste 2017, skal du kontakte mig nu eller senest 1. maj 2021


OBS for 2020 og 2021 : Vi gør opmærksom på, at indberetningssystemerne heller ikke er rettet, hvilket betyder, at man selv skal sørge for at slette indberetningerne til gruppeliv og sundhedsforsikringer i rubrik 457. Det gælder både når man kan indberette 2020 fra en gang i marts og på forskudsopgørelsen for 2021. Ændring af forskudsopgørelsen har allerede nu betydning for kompensationen, hvis man har bedt om forlods udbetalinger.

Af Skatterådgiver Jytte Hjorth, Maritime People Club

Skattestyrelsen har udstedt et såkaldt styresignal, der giver ret til genoptagelse af skatteansættelserne og årsopgørelserne for årene 2017 – 2019 for alle DIS- søfolk med en arbejdsmarkedspensionsordning med sundhedsforsikring og/eller gruppelivsforsikring/kritisk sygdom.


Udover penge tilbage i skat til alle, skal DIS-søfolk der bruger Udligningskontoret også have penge tilbage i kompensation. MEN du skal selv ansøge.

Selvom om vedrører alle DIS-søfolk med en arbejdsmarkedspension tager SKAT ikke et fælles initiativ. Dermed gør Udligningskontoret heller ikke.

Hvad handler det om?

Mange DIS-ansatte har gennem årene undret sig over poster på årsopgørelsen på mellem 500 og 1.000 kr., der er angivet som personlig indtægt og som derfor medfører, at der skal betales skat, selv om man i øvrigt kun har DIS-indkomst.


Problemet – eller den fejlagtige beskatning – opstår, når arbejdsgiverne (rederierne) foretager indbetaling til pensionsselskaberne. Pensionsselskaberne tager så en del af indbetalingerne til dækning af sundhedsforsikring og gruppelivsforsikring. Sidstnævnte dækker over forsikring ved kritisk sygdom.


For landansatte, der betaler sædvanlig skat, er det helt naturligt, at man skal beskattes af disse præmier, skattemæssigt er fastsat som personalegoder, der beskattes som løn. For DIS-ansatt