top of page

Frist 1. maj 2022, hvis DIS-søfolk ikke vil miste ret til genoptagelse for 2018


Præmier til arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og gruppelivsforsikring/kritisk sygdom for DIS-søfarende gennem alle år er blevet håndteret forkert af SKAT – og derfor også af udligningskontoret.

SKAT vil ikke genoptage af sig selv. Du skal selv klage, hvis du ønsker penge tilbage. Skal jeg hjælpe dig ? Hvis du ikke vil miste 2018, skal du kontakte mig nu eller senest 1. maj 2022


OBS: Vi gør opmærksom på, at indberetningssystemerne heller ikke er rettet, hvilket betyder, at man selv skal sørge for at slette indberetningerne til gruppeliv og sundhedsforsikringer i rubrik 457. Det gælder både når man kan indberette 2021 fra en gang i marts og på forskudsopgørelsen for 2022. Ændring af forskudsopgørelsen har allerede nu betydning for kompensationen, hvis man har bedt om forlods udbetalinger.

Af Skatterådgiver Jytte Hjorth, Maritime People Club

Skattestyrelsen udstedte sidste år et såkaldt styresignal, der giver ret til genoptagelse af skatteansættelserne og årsopgørelserne for årene 2017 – 2019 for alle DIS- søfolk med en arbejdsmarkedspensionsordning med sundhedsforsikring og/eller gruppelivsforsikring/kritisk sygdom.


Udover penge tilbage i skat til alle, skal DIS-søfolk der bruger Udligningskontoret også have penge tilbage i kompensation. MEN du skal selv ansøge.

Selvom om vedrører alle DIS-søfolk med en arbejdsmarkedspension tager SKAT ikke et fælles initiativ. Dermed gør Udligningskontoret heller ikke.

Hvad handler det om?

Mange DIS-ansatte har gennem årene undret sig over poster på årsopgørelsen på mellem 500 og 1.000 kr., der er angivet som personlig indtægt og som derfor medfører, at der skal betales skat, selv om man i øvrigt kun har DIS-indkomst.


Problemet – eller den fejlagtige beskatning – opstår, når arbejdsgiverne (rederierne) foretager indbetaling til pensionsselskaberne. Pensionsselskaberne tager så en del af indbetalingerne til dækning af sundhedsforsikring og gruppelivsforsikring. Sidstnævnte dækker over forsikring ved kritisk sygdom.


For landansatte, der betaler sædvanlig skat, er det helt naturligt, at man skal beskattes af disse præmier, skattemæssigt er fastsat som personalegoder, der beskattes som løn. For DIS-ansatte er der ligeledes tale om personalegoder, der skal sidestilles med den øvrige løn. Altså som DIS-indkomst, som nettoløn.


Pensionsselskaberne har imidlertid ikke haft særlige koder til at indberette bidragene, og så ruller skatten.

Rejste sagen Tilbage i min tid i Søfartens Ledere rejste jeg sagen sammen med Fritz Ganzhorn i 2016. Vi anmodede om ændring og nedsættelse for et medlem vedrørende dette spørgsmål. Denne sag blev sidste år afgjort til Lederne Søfarts fordel, og det pågældende medlem får formentligt rettet sine årsopgørelser for 2014 og efterfølgende år. Afgørelsen vil naturligvis også få betydning for de kommende år.


Ud over selve skattebetalingen, har det forhold, at beløbet fremstår som en indtægt på årsopgørelsen også haft betydning for de kompensationer, der er udbetalt fra Udligningskontoret, dvs. der har været en dobbelt negativ effekt for mange DIS-ansatte.Skal jeg hjælpe dig?

Der er allerede lagt vejledninger ud til hvordan man hver for sig kan klage over sin skatteansættelse omkring denne problemstilling.


Hver enkelt skal selv anmode om genoptagelse af skatteansættelserne. Disse kan genoptages for årene 2018 og senere, og skal senest være myndighederne i hænde den 1. maj 2022.

Her i Maritime People Club hjælper vi alle medlemmer med det praktiske og søger om genoptagelse for dig.Comentários


bottom of page