top of page
  • MPC

To uger efter opstart: Der er travlt i Maritime People Club

Det er to uger siden Maritime People Club slog dørene op og der er travlt under loftet i det gamle gårdhus i indre København, hvor den nye forening har til huse. Medlemmerne kommer fra både sø og land, og en del har allerede fået personlig rådgivning og sparring.- Jeg har selv både sejlet og arbejdet indenfor offshore oil and gas før jeg gik i land, og jeg ved, at vi alle er afhængige af hinanden på tværs af det maritime erhverv. Derfor er det også glædeligt at se, at de medlemmer, der indtil nu har meldt sig ind i Maritime People Club, er spredt over forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, arbejdsområder og sø og land. Det tegner rigtig godt, for det var netop et bredt fælleskab omkring det maritime, vi gerne ville skabe, siger Jesper Elsborg Bonde, bestyrelsesformand i Maritime People Club, og til daglig udviklingsdirektør i udstyrsvirksomheden Wärtsila.

- Vi får imidlertid stadig henvendelser fra styrmænd og maskinmestre, der gerne vil være med og spørger, om MPC også er til for dem - og fra folk i ledende stillinger i land, der spørger om det samme. Og svaret er ja. Maritime People Club er til for både sø- og landdelen; alle ledere, specialister og selvstændige i Det Blå Danmark. Det skal vi hele tiden være gode til at fortælle, men det er jo helt naturligt, at folk lige skal finde ud af, hvad MPC er for en størrelse, når nu der aldrig har fandtes en bred, samlende forening som den her før.

Glade for, at nogen tænker nyt

Et af de svar der går igen, når MPC’s medlemmer bliver bedt om at sætte ord på, hvorfor de har meldt sig ind er, at de er glade for, at der endelig sker noget nyt.

- Der har længe været behov for et alternativ til de traditionelle fagforeninger og nogen, der går lidt mere tidssvarende til værks, tænker nyt og forholder sig til den maritime verden som den nu engang ser ud i 2020, lyder det fra en dual skibsofficer, der har sejlet i mange år, og nu arbejder i land.

Et endnu mere gennemgående træk i tilbagemeldingerne fra MPC’s medlemmer er, at de har savnet et fælleskab, der går på tværs af erhvervet og ikke er begrænset til bestemte uddannelser eller jobfunktioner.

- Nu om dage sejler man nogle år, så fortsætter man karrieren i land og nogle skifter frem og tilbage oftere end det. Derfor giver det ikke så meget mening at være medlem et sted, hvor man absolut skal være fx enten navigatør eller maskinmester. Jeg vil hellere være der, hvor man kan være begge dele - eller noget helt tredje - og hvor der er fokus på det maritime, siger endnu en dual skibsofficer, der arbejder indenfor offshore oil & gas.

Netop det maritime går igen i tilbagemeldingerne.

- Da jeg læste om Maritime People Club, var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville melde mig ind. Jeg har længe savnet, at den maritime profil var tydeligere og stærkere der, hvor jeg var medlem, så jeg meldte mig stort set ind med det samme, svarede en styrmand i containerfarten.

Nogle medlemmer giver direkte udtryk for, at de ser MPC som en moderne udgave af Søfartens Ledere, og at det er grunden til, at de har meldt sig ind.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at mange af medlemmerne kender og har savnet vores dygtige rådgivere, men det er vigtigt at understrege, at Maritime People Club ikke bare er en ny udgave af Søfartens Ledere, siger Fritz Ganzhorn, der er direktør i Maritime People Club.

- Når en del af holdet bag MPC har en fortid i Søfartens Ledere tror jeg, det hænger sammen med, at de har en stor affektion for det maritime og måske længe har haft et fælles ønske om at bidrage til en nutidig forening med en moderne tilgang til serviceringen af medlemmerne og varetagelsen af deres interesser, siger han.

- Nogle gange kan man ændre tingene der, hvor man er, og andre gange bliver man nødt til at skabe det nye helt fra bunden. Både for at kunne tilbyde alt det, medlemmerne individuelt efterspørger i 2020, men også for effektivt at kunne efterlade de aktiviteter, der ikke længere giver værdi. Vi vil gerne brede fælleskabet ud, så det giver mening på tværs af hele Det Blå Danmark.

Sådan fordeler medlemmerne sig efter 14 dage

  • 49 % arbejder til søs, herunder i offshore olie, gas og vind

  • 40 % arbejder i land, primært i rederi- og udstyrsvirksomheder

  • 11 % er selvstændige indenfor fx vetting, ledelsesrådgivning, maritimt udstyr mv.

Comments


bottom of page