• MPC

Velkommen til Maritime People Club

Maritime People Club er et nyt fælleskab for ledere, specialister og selvstændige på tværs af hele den maritime industri – offshore som onshore. Organisationen tilbyder individuel juridisk bistand, maritim skatterådgivning og karriereudvikling, og fremmer udvalgte mærkesager.- I Maritime People Club tilbyder vi det individuelle medlem kompetent, hurtig og personlig juridisk bistand på det ansættelsesretslige område, maritim og anden skatterådgivning samt sparring i relation til den enkeltes personlige- og karrieremæssige udvikling, siger direktøren i den nye interesseorganisation, Fritz Ganzhorn.

- Vi rådgiver om kontrakter, løn og lovgivning – uanset om medlemmerne er ansat på land, til søs eller i offshore. På skatteområdet hjælper vi medlemmerne med deres skatteforhold i Danmark, under udstationering eller arbejdsophold i udlandet, og naturligvis hvis de er ansat i DIS, DAS, under fremmedflag, eller hvis de har blandende skatteforhold.

Moderne model udfordrer traditionel tankegang

Fritz Ganzhorn understreger, at Maritime People Club ikke er en fagforening, der forhandler overenskomster eller har en kollektiv eller fagpolitisk tilgang.

- Vi tilbyder derimod et maritimt fælleskab og et meget konkurrencedygtigt, individuelt serviceapparat, som vores medlemmer kan benytte sig af gennem en moderne, fleksibel model, forklarer han.


- Som medlem hos os har du adgang til vores dygtige rådgivere, der alle har en baggrund i eller stor praktisk erfaring fra den maritime industri, og du kan til enhver tid tilkøbe relevante ydelser efter behov, eller tilpasse dit medlemskab. Du betaler med andre ord ikke for tilbud og services før du selv har brug for dem.

- Vi tror på, at et medlemskab giver størst værdi gennem direkte, personlig og hurtig hjælp, når det enkelte medlem brug for det. Derfor har vi ingen selvbetjening, men rådgiver professionelt over telefonen, mail, Zoom eller Teams – og ansigt til ansigt efter behov.

Erfarne kræfter bag Maritime People Club

Selvom modellen ny, er det erfarne kræfter, der står bag Maritime People Club. Rådgiverne inden for både ansættelsesret, skatterådgivning og job- og karriereudvikling er har alle stor praktisk erfaring – også fra det maritime område, og bestyrelsen består af markante ledere og specialister fra forskellige, maritime områder.

- Der har længe manglet en interesseorganisation, der har den individuelle leder og maritime specialist i fokus, siger Maritime People Clubs bestyrelsesformand, Jesper Elsborg Bonde, der er dual officer, MBA og Director Business Innovation i udstyrsproducenten Wärtsila.

- Det er derfor en stor glæde at være med til at lancere Maritime People Club, som jeg håber udvikler sig til det stærke fælleskab og inspirerende netværk, som jeg selv og mange andre maritime ledere længe har savnet.

Den øvrige bestyrelse består af:

  • Anders Lindegaard Nielsen, dual officer og Technical Superintendent i MAERSK Drilling, Egypt.