top of page
  • MPC

Første hold på Blue Diploma-uddannelsen er dimitteret

“Ambitionen med Blue Diploma har været både at give de studerende ny, forskningsbaseret viden og træne deres evner til at analysere på et højt abstraktionsniveau. Det er vi lykkedes med,” lyder det fra uddannelsesleder Jens Linder fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense.- Tilbage i 1980’erne, da jeg selv startede til søs, fik vi til jul strikkede gaver lavet af sømandskoneforeningen, siger Jens Linder, chefkonsulent i Ledelse og organisation på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og uddannelsesleder på Blue Diploma uddannelsen.

- Gaverne var lavet med kærlighed, men ofte stod man der med et par sokker, en sweater og en hue som ikke passede. Med Blue Diploma har vi forsøgt at strikke en uddannelse sammen, som passer perfekt til Det Blå Danmarks aktuelle situation og udfordringer.


Første hold er flyvefærdige

Det allerførste hold på Blue Diploma-uddannelsen er netop blevet færdig og holdt virtuel dimission onsdag den 24. juni.

10 studerende var med fra begyndelsen, og 4 benyttede sig undervejs af uddannelsens fleksible opbygning og tog pauser undervejs, når arbejdet i perioder krævede særligt meget af dem. 6 studerende var derfor klar til at modtage et uddannelsesbevis for Diplomuddannelsen i ledelse.

- Ud over selve uddannelsen, har de dimittenderne både fået styrket deres personlige netværk på tværs af det maritime erhverv, ligesom de rent karrieremæssigt har fået skærpet deres profil. Det er de tilbagemeldinger, vi umiddelbart har fået, siger Jens Linder.

- Nogle har meget målrettet brugt uddannelsen som et led i deres karriereplanlægning, og flere er allerede lykkedes med at bruge deres Blue Diploma som værktøj til at sikre dem nye, højere stillinger i Det Blå Danmark.

- Undervejs har vi løbende fået tilbagemeldinger fra Hold 1, som vi har brugt til at lave småjusteringer - særligt for at blive endnu bedre på e-læringsdelen og de digitale elementer, som vi hele tiden udvikler på. Det kommer så de 4 studerende tilgode, som har taget en pause undervejs. De er nemlig alle med på 3. semester på Hold 2.

Fokus på ledelse, innovation og økonomi

Jens Linder er meget tilfreds med forløbet af Blue Diploma og Hold 1s udbytte af undervisningen.

- Det maritime lever i høj grad af vores evne til innovation og til at kunne planlægge og lede løbende udviklings- og forandringsprocesser. Størstedelen af efter- og videreuddannelsen inden for det maritime har fokus på fag-faglig og teknisk opkvalificering, hvilket ikke kan stå alene, hvis vi skal styrke vores innovationsevne. Der er også behov for uddannelse, som har fokus på ledelse, innovation og økonomi, hvilket er baggrunden for, at vi udviklede Blue Diploma, siger han.

- I Danmark har vi nogle af de højeste lønninger i verden. Det er ikke fordi vi er rige på råstoffer, men fordi vi er veluddannede, og Det Blå Danmark har succes med baggrund i veluddannede medarbejdere. Uden veluddannede medarbejdere ville Danmark ikke trives i en globaliseret konkurrenceintensiv verden, siger Jens Linder.

- Hvis vi skal fastholde en sådan position kræver det, at vi er foran med uddannelse indenfor faglige-tekniske kompetencer, og ikke mindst uddannelse i de kompetencer, som sikrer den innovation, forretningsudvikling og moderne form for ledelse, som vi skal leve af fremover.

Uddannelsen forbinder sø og land

Jens Linder påpeger, at der til mange landjobs i Det Blå Danmark ikke alene rekrutteres medarbejdere med en maritim baggrund, men også medarbejdere uden, som i stedet kommer med en høj, akademisk uddannelse.

- Det er fornuftigt at ansætte akademisk uddannede medarbejdere, da de kan foretage analyser på et højt niveau og levere værdi til forretningen. Men det kan også være en udfordring for samarbejdet mellem sø og land, hvis den ene part taler ud fra en akademisk baggrund og den anden ud fra en maritim, siger han.

- For at kunne lave kvalificerede analyser på højt niveau, kræves der viden på højt niveau. Og for at kunne udforme hypoteser for, hvordan man gennem sin ledelse kan opnå nye resultater, kræves et højt abstraktionsniveau. Ambitionen med Blue Diploma har derfor været både at give de studerende ny, forskningsbaseret viden og træne deres evner til at analysere på et højt abstraktionsniveau, siger Jens Linder.

- Det er vi lykkedes med, og jeg glæder mig til hele tiden at udvikle på uddannelsen og ikke mindst til at byde nye studerende velkommen på Blue Diploma. 

Om Blue Diploma

Blue Diploma er en maritim videreuddannelse i ledelse, strategi og økonomistyring på bachelorniveau. Uddannelsen strækker sig over 2 år, har en statsanerkendt eksamen og dimittenderne får et kompetencegivende uddannelsesbevis fra Diplomuddannelsen i ledelse.

Uddannelsen er fleksibelt tilrettelagt med internater og mulighed for virtuel deltagelse, og kvalificerer de studerende med teorier og modeller for arbejde inden for drift, udvikling og personaleledelse i maritime organisationer.

Blue Diploma er målrettet maritime organisationer, som ønsker at udvikle nuværende og kommende ledere, og et tilbud til personer, der ønsker at styrke deres kompetencer, resultatskabelse, job og karriere.

Commentaires


bottom of page