top of page

Udlandet er interesseret i danske skibsofficerer - og omvendt


Tingene udvikler sig globalt på det maritime arbejdsmarked. I Maritime People Club (MPC) ser vi det som en opgave at følge med. Nu kan danske skibsofficerer under de rette forhold konkurrere internationalt på nettoløn, og det mærker vi en stor interesse for.


- Vi har holdt møder med globale ship managers og med interesserede danske skibsofficerer. I sidste uge havde vi et møde på nettet for MPC medlemmer og interesserede, som endnu ikke er med. Og før det, har vi været i direkte dialog med forskellige internationale arbejdsgivere, indleder Fritz Ganzhorn, direktør i MPC.


Omdrejningspunktet er nettoløn.

Næsten alle de større nationsgrupper af skibsofficerer og maritime specialister på den globale maritime scene er i et eller andet omfang er skattefrie eller skattebegunstigede i deres hjemlande. Mens danske skibsofficerer er kun på nettoløn, hvis skibet er dansk og registeret i Dansk Internationalt skibsregister.


-En mega-svær konkurrencesituation for danskere, som næppe ændres politisk i Danmark, hvor det virker som DIS og tonnageskat til de danske rederier, er så langt man vil gå, forklarer Fritz Ganzhorn og fortsætter:


-Derfor har vi i MPC taget skeen i den anden hånd og fundet det som KAN lade sig gøre - og det er at bruge de dobbeltbeskatningsaftaler Danmark har indgået. Helt konkret har det vist sig, at vi sammen kan åbne det globale maritime arbejdsmarked for danskere, hvis det sker i jobs for maritime aktører, der opererer med base i fx Singapore eller på Cypern


How to do

Nogle har spurgt om vi optog sidste uges tema-møde på ZOOM. Det gjorde vi desværre ikke, man vi har for et stykke tid siden vist hvordan man, som dansker, kan sejle på international nettoløn. Den viser vi gerne igen:Samarbejde om at udvikle jobmuligheder

-Nu mangler vi bare at få knyttet forbindelserne. Vi har som nævnt været i dialog med flere ship managers, som finder det attraktivt at kunne tilbyde deres kunder (internationale rederier) et teknisk management af deres skib med danske officerer. Helt konkret nævnes kemikalietankskibe, LPG og LNG-carriers, containerskibe, produkttank og offshore-skibe, som steder hvor det kunne være attraktivt med danskere.


-Vi bruger lige nu tiden med nogle ship managers på at beskrive og dokumentere kontraktforholdene mellem ship managers, rederier og ansættelseskontrakterne, således at vi i forhold til de danske skattemyndigheder er på plads indenfor rammerne af Danmarks skatteaftaler med fx Cypern og Singapore.


- Når det er på plads mangler vi bare flere interesserede danske skibsofficerer - og det er faktisk også juniorofficerer. Dem vi har mødt, er interesserede i de nye globale muligheder, afslutter Fritz Ganzhorn


Fra MPC vil vi hjælpe vores medlemmer med både kontrakt- og skattemæssig rådgivning samt den sociale sikring, så alt er på plads, når de søger ud internationalt.


Bliv medlem for kun 125 kr. pr måned - HER

Comments


bottom of page