Udlandet er interesseret i danske skibsofficerer - og omvendt


Tingene udvikler sig globalt på det maritime arbejdsmarked. I Maritime People Club (MPC) ser vi det som en opgave at følge med. Nu kan danske skibsofficerer under de rette forhold konkurrere internationalt på nettoløn, og det mærker vi en stor interesse for.


- Vi har holdt møder med globale ship managers og med interesserede danske skibsofficerer. I sidste uge havde vi et møde på nettet for MPC medlemmer og interesserede, som endnu ikke er med. Og før det, har vi været i direkte dialog med forskellige internationale arbejdsgivere, indleder Fritz Ganzhorn, direktør i MPC.


Omdrejningspunktet er nettoløn.

Næsten alle de større nationsgrupper af skibsofficerer og maritime specialister på den globale maritime scene er i et eller andet omfang er skattefrie eller skattebegunstigede i deres hjemlande. Mens danske skibsofficerer er kun på nettoløn, hvis skibet er dansk og registeret i Dansk Internationalt skibsregister.


-En mega-svær konkurrencesituation for danskere, som næppe ændres politisk i Danmark, hvor det virker som DIS og tonnageskat til de danske rederier, er så langt man vil gå, forklarer Fritz Ganzhorn og fortsætter: