top of page

Vil du med ud i verden?Hos Maritime People Club tænker vi nye tanker. Vi vil gerne lave et fælles initiativ for at få flere danske skibsofficerer ud i gode karrierer i internationale maritime virksomheder. Det kan godt lade sig gøre at sejle for udenlandske firmaer.


Der har længe været en debat om den danske beskæftigelse under dansk flag.


"I Maritime People Club (MPC) synes vi også debatten er meget vigtigt, idet Danmarks samlede maritime branche er afhængig af også løbende at få tilført nye dygtige og erfarne maritime kompetencer."


"Det har vi sat os for at gøre noget ved."


" For det første er den danske maritime branche forholdsvis lille målt i antal jobpositioner. Mange jobs til søs i de danske rederier og skibe i DIS (Dansk Internationalt skibsregister) er besat med udenlandske søfarende. Og for det tredje er nogle spændende og moderne typer af skibsfart og specialoperationer slet ikke er repræsenteret i danske rederier."


" Derfor har vi valgt at se ud i verden" , indleder Fritz Ganzhorn, direktør i Maritime People Club


Vi kan løse skattespørgsmålet

Ofte er det et problem for danske skibsofficerer at søge ud, da de skal betale dansk skat af deres internationale indkomst, med mindre de netop er på nettoløn i DIS for et dansk rederi.


Et problem, fordi internationale søfarende ofte er skattefrie i deres hjemlande. Hvilket gør at de internationale lønninger i vid udstrækning er fastsat efter at der ikke betales skat, ligesom leveomkostningerne i de søfarendes hjemlande ikke er så dyre som i Danmark.


Derfor har MPC interesseret sig for at afdække, hvor danske søfarende og skibsofficer bedst kan søge ud og opnå skattefrihed.


Det kan du se mere om i denne lille film :Det har vist sig, at særligt Cypern og Singapore har de rigtige dobbeltbeskatningsaftaler med Danmark, som gør at man kan bo i Danmark, sejle 1:1 og være skattefri af sin indkomst som sømand, uanset flaget på det eller de skibe man sejler med.Det kræver at skibet er beskæftiget i international fart med transport af gods og/eller passagerer, samt at skibet drives fra enten Cypern eller Singapore. Offshore skibe kan også omfattes af reglerne.


"Det lyder enkelt. Det er det som sådan også, når bare man ved hvad der skal være på plads. Fx være ansat i samme selskab, som driver skibet, og hvor skibets ISM-ansvar og Document of Compliance er placeret. Vi hjælper vores medlemmer med at få tingene på plads med kontrakter og skat" fortæller Jytte Hjorth, Skatterådgiver i MPC .


Jytte M. Hjorth, Skatterådgiver , MPC


Hvor og hvordan skal man søge job?

Det største problem er nok at få rederiernes øjne op for de gode muligheder ved at kunne få danske skibsofficerer på skattefrie vilkår - og dernæst få dem til at ville ansætte dansk. Mange rederier vil rigtigt gerne have dygtige danske skibsførere, maskinchefer og skibsofficerer, men det kræver, at de kan komme i kontakt med danskere og vice versa.


"Vi tror også det er vigtigt, at de rederier og ship managers, der vil satse på danske officerer, også ved at de kan få flere. De skal have sikkerhed for at kunne vedligeholde en ønsket andel af danske eller nordeuropæiske officerer." uddyber Fritz Ganzhorn


Så lad os gøre det sammen

"Ånden i MPC er netop at være en klub - et fællesskab, hvor vi hjælper hinanden. Derfor ligger det lige for at tilbyde, at danne en gruppe for skibsførere, maskinchefer og skibsofficerer, er vil jobbe internationalt"


"Vi vil meget gerne oprette og arbejde for en gruppe af internationalt interesserede skibsofficerer, hvor vi i fællesskab med disse medlemmer, aftaler hvilke typer af jobs og skibe samt hvilke internationale rederier og ship managers vi sammen skal gå i dialog med".


"Jo større en sådan gruppe bliver, jo flere kompetencer og erfaringer vi kan samle, jo større vil interesse blive på arbejdsgiversiden for at tage danske skibsofficerer. Endelig kan medlemmerne også kan udveksle internationale jobs og erfaringer, og på den måde udvide fælleskabet ." afslutter Fritz Ganzhorn.


Alle kan være med. Både den erfarne seniorofficer og de nyuddannede officerer. Fritz Ganzhorn, Direktør, MPC


MPC opfordrer derfor interesserede skibsførere, maskinchefer og officerer til at melde sig ind i - LINK .


Det koster kun 125 kr. pr måned.Comments


bottom of page