Vil du med ud i verden?Hos Maritime People Club tænker vi nye tanker. Vi vil gerne lave et fælles initiativ for at få flere danske skibsofficerer ud i gode karrierer i internationale maritime virksomheder. Det kan godt lade sig gøre at sejle for udenlandske firmaer.


Der har længe været en debat om den danske beskæftigelse under dansk flag.


"I Maritime People Club (MPC) synes vi også debatten er meget vigtigt, idet Danmarks samlede maritime branche er afhængig af også løbende at få tilført nye dygtige og erfarne maritime kompetencer."


"Det har vi sat os for at gøre noget ved."


" For det første er den danske maritime branche forholdsvis lille målt i antal jobpositioner. Mange jobs til søs i de danske rederier og skibe i DIS (Dansk Internationalt skibsregister) er besat med udenlandske søfarende. Og for det tredje er nogle spændende og moderne typer af skibsfart og specialoperationer slet ikke er repræsenteret i danske rederier."


" Derfor har vi valgt at se ud i verden" , indleder Fritz Ganzhorn, direktør i Maritime People Club


Vi kan løse skattespørgsmålet

Ofte er det et problem for danske skibsofficerer at søge ud, da de skal betale dansk skat af deres internationale indkomst, med mindre de netop er på nettoløn i DIS for et dansk rederi.


Et problem, fordi internationale søfarende ofte er skattefrie i deres hjemlande. Hvilket gør at de internationale lønninger i vid udstrækning er fastsat efter at der ikke betales skat, ligesom leveomkostningerne i de søfarendes hjemlande ikke er så dyre som i Danmark.


Derfor har