top of page

Projekter & Foreninger 

Maritime People Club ønsker at bidrage til fremtiden for den maritime industri i Danmark.

 

Vi tilbyder derfor også vores service og rådgivning til foreninger og projekter.

 

Indtil videre samarbejder vi med:

Danish Maritime Pilots

DMP er den største faglige organisation 

for maritime lodser i Danmark. 

Skibsklubben Danmark

Skibsklubben er et forum for alle danske søfolk og tidligere søfolk med interesse for fælleskabet om den maritime profession

Individualisering og kontrakter

Ansættelsesforhold reguleres i stigende grad ved individuelle kontrakter.

 

Dette gælder også på det maritime arbejdsmarked. Det er en udvikling, der er kommet for at blive.

Forudsætningen for gode, individuelle forhold er, at det bliver respekteret og prioriteret, at de individuelle konktrakters indbyggede fleksibilitet og frihed udnyttes samt at den underliggende lovgivning er klar og fair.

Omstilling og udvikling

Maritime People Club ønsker at bidrage til at forme fremtiden for den maritime industri i Danmark med fokus på den gode service med mennesket - den maritime professionelle -  i centrum.

I den forbindelse repræsenterer Maritime People Club en klar stemme i det maritime Danmark - fri og uafhængig af rederiernes, udstyrsproducenternes eller fagforeningernes interesser.

bottom of page