Mærkesager

Maritime People Club ønsker at bidrage til at forme fremtiden for den maritime industri i Danmark med fokus på bæredygtig omstilling og langsigtet kompetenceudvikling med det maritime menneske i centrum. 

 

Vi arbejder derfor fremadrettet med nogle få, udvalgte mærkesager, som defineres og udvikles i fællesskab. Det skal sikre fremdrift, fokus og resultater, der kan måles.​

Mærkesag # 1: Efter- og videreuddannelse indenfor det maritime område
 

Maritime People Club ønsker at skabe mere fokus, flere tilbud og enklere finansieringsmuligheder indenfor videreuddannelse i den maritime branche.
 

Efter små otte måneders drift har MPC mærket en klar trend blandt vores medlemmer når det gælder deres job og karriere. De tænker på efter- og videreuddannelse. 

 

Både i en trend, hvor flere ønsker at skifte fra sø til land, og fordi den maritime branche i land også ændrer sig i en stadig mere global maritim industri. Der er også en omstilling på vej på energiområdet fra olie & gas til nye energiformer, og endelig spiller det en rolle, at man fremadrettet skal være på arbejdsmarkedet til man er 70 år. 
 

Alle faktorer skaber både interesse for ens egne karrieremuligheder - og deraf også behov for efter- og videreuddannelse.  Derfor er det vores første mærkesag. 

  

Vores kommende mærkesager vil fortsat fokusere og skabe resultater indenfor følgende to hovedområder:

  • Individualitet og kontrakter

  • Omstilling og udvikling

 Individualisering og kontrakter

Ansættelsesforhold reguleres i stigende grad ved individuelle kontrakter.

 

Dette gælder også på det maritime arbejdsmarked. Det er en udvikling, der er kommet for at blive.

Forudsætningen for gode, individuelle forhold er, at det bliver respekteret og prioriteret, at de individuelle konktrakters indbyggede fleksibilitet og frihed udnyttes samt at den underliggende lovgivning er klar og fair.

 Omstilling og udvikling

Maritime People Club ønsker at bidrage til at forme fremtiden for den maritime industri i Danmark med fokus på bæredygtig omstilling og langsigtet kompetenceudvikling med mennesket i centrum.

Det er derfor nødvendigt at undersøge Danmarks strategiske, klimamæssige og økonomiske afhængighed af maritime kompetencer, og sætte ambitiøse mål på uddannelsesområdet og for det maritime arbejdsmarked.

I den forbindelse repræsenterer Maritime People Club en klar stemme i det maritime Danmark - fri og uafhængig af rederiernes, udstyrsproducenternes eller fagforeningernes interesser.