Første Blue Network - vil du være med?


Nu tager Maritime People Club fat på at etablere det første netværk for maritime professionelle. Blue Network #1 vil være for dem der er "selvstændige" - enten med egen virksomhed eller jobs som konsulenter eller ledere.


"Vi har arbejdet sammen med en god gruppe af initiativtagere (billedet) om etablering af vores første netværk. Maritime People Club (MPC) handler om udvikling af nye måder og initiativer inden for den maritime branche, og nu har vi sammen skabt en model for nye netværk" indleder Fritz Ganzhorn, direktør i MPC , og forklarer videre:


"Vi ønsker at skabe unikke netværk med fokus på den fælles interesse deltagerne har. Det skal skabe indholdet og dynamikken i det enkelte netværk. Og på den praktiske side arrangerer og faciliterer vi fra MPC netværket med 4 årlige møder af nogle timers varighed, med relevante temaer, gæster, debat og lidt socialt samvær".


"Det kan vi tilbyde for kun 1.500 kr. om året inkl. moms. Derudover kan det enkelte netværk beslutte andre arrangementer og aktiviteter, som vi også hjælper med - og som netværkets medlemmer betaler for pr. gang man deltager. "


"Med andre ord vil netværket have stor indflydelse på indholdet, aktiviteterne og økonomien - hvilket vi tror vil styrke netværkene."


BLUE Network #1

Første netværk har sit fokus for den selvstændige aktør i branchen og det overordnede emne er "udvikling" - enten af sin virksomhed, sit job, ansvarsområder eller sig selv.


Det første netværk vil have sin primære base i Svendborg området.